Aktualności

„Ludzie z pasją gminy Fajsławice” na Nocy Bibliotek.

6 października goście, którzy przybyli do biblioteki uczestniczyli w dziewiątym wydaniu ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”. Na wystawie „Ludzie z pasją gminy Fajsławice” swoje prace zaprezentowali: Stanisława Boruczenko, Bożena Kucharska, Barbara Sobczuk (rękodzieło), Joanna Kosierb (malarstwo),  Kazimierz Szewczak (ikony).

Podczas otwarcia wystawy wójt gminy Fajsławice Janusz Pędzisz  mówił między innym „gmina Fajsławice jest bardzo wdzięczna, że możemy się zapromować, że możemy pokazać ludzi z pasją. Piękno trzeba rozpowszechniać i trzeba się nim dzielić. Wierzę, że dzisiaj będzie to naszym udziałem. Moja gmina jest gminą bardzo ciekawą, bogatą w wydarzenia historyczne, bo tam w  1863 r.  w czasie powstania styczniowego była bitwa pod Fajsławicami, tam też w 1980 r. powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, założony przez późniejszego senatora Janusza Stępniaka. Bogactwem naszym są również pola, specjalistyczne sady i uprawy. 20 % zasiewów w gminie zajmują zioła, którym sprzyja dobry klimat, nasłonecznienie i ogromna praca ludzi. To powoduje, że jesteśmy znani jako „Tymiankowy smak Fajsławic”. Gmina z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego współorganizuje Wojewódzkie Święto Ziół. Ale jestem pewny, że największym bogactwem gminy Fajsławice są jej mieszkańcy, spracowani przy ziołach, ale też bardzo mądrzy, przedsiębiorczy i wśród nich jest wielu ludzi z pasją. Aktywność jest wśród nich cechą dominującą. I dzisiaj będziemy mogli zobaczyć prace tych ludzi, bo to jest nasze bogactwo. Ta kultura, którą możemy dzisiaj zobaczyć, to jest też podtrzymywanie tradycji kulinarnych, historycznych i artystycznych. I składam wam moi kochani bardzo serdeczne podziękowania za to podtrzymywanie tradycji, za piękną promocję gminy Fajsławice. Wierzę, że miło spędzimy tutaj czas”. Ryszard Madziar, pełnomocnik Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina podziękował bibliotekom, które są nie tylko miejscem wypożyczania książek i promocji czytelnictwa, ale i miejscem spotkań artystycznych, jak to dzisiejsze święto Fajsławic. Pogratulował mieszkańcom gminy ich różnorodnych  talentów. Kamila Grzywaczewska, pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do Spraw Współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich podziękowała członkom kół i artystom za to, że przekazują tradycję i kulturę. Działanie w kołach gospodyń to również pasja, a Lubelszczyzna jest trzecim w kraju województwem pod względem ilości prężnie działających kół gospodyń.  Pogratulowała wójtowi wspaniałej gminy i wspaniałych  ludzi. Starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk pogratulował kolejnej imprezy, podczas której jest prezentowany dorobek kulturalny powiatu.  Powiedział, że gmina Fajsławice stoi nie tylko historią, uprawami ziół, ale i bogatą kulturą „To kolejne wydarzenie, gdzie prezentowani są ludzie z pasją.  Jestem zaskoczony różnorodnością prac, w tym bogatą wystawą ikon, koronkami artystycznymi i użytkowymi. Życzę kolejnych wystaw i prezentacji kolejnych gmin powiatu krasnostawskiego”. Umiejętności wokalne zaprezentowały zebranym zespoły śpiewacze „Fajsławianki” i „Siedliszczanki”. Dyplomy twórcom, członkom zespołów, stowarzyszeń i kół gospodyń wręczył wójt gminy Fajsławice Janusz Pędzisz, starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk i Ewa Nieścior, przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Rady Powiatu oraz  członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic. Na stoiskach swoje umiejętności kulinarne zaprezentowały: Gminne Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Fajsławicach, Koło Gospodyń Wiejskich „Razem Lepiej” w Ksawerówce i  Koło Gospodyń Wiejskich w Marysinie „Kreatywne Marysieńki”.

Spotkanie po raz kolejny pokazało, że biblioteki są otwartymi i dostępnymi instytucjami kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, miejscami łączącymi ludzi, pokazującymi siłę lokalnej społeczności.  Spotkanie odbyło się dzięki dobrej współpracy z gminą Fajsławice. Za współorganizację wydarzenia dziękujemy wójtowi gminy Fajsławice Panu Januszowi Pędziszowi,  zespołowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Fajsławicach: Pani Dyrektor Justynie Zając i Pani Danucie Majcher, bibliotekarce z Filii w Siedliskach. Dziękujemy twórcom, członkom towarzystw, członkom zespołów śpiewaczych i członkiniom kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Fajsławice.   

 Wystawę „Ludzie z pasją gminy Fajsławice ” można oglądać do końca października w godzinach pracy biblioteki. Zapraszamy!

Możliwość komentowania „Ludzie z pasją gminy Fajsławice” na Nocy Bibliotek. została wyłączona