Wystawa Agnieszki Szykuły „W świecie pisanym ikonami”

wtorek, 30/09/2008

Dnia 30 września otwarto w bibliotece niezwykłą wystawę ikon napisanych przez Agnieszkę Szykułę z Zamościa. Pani Agnieszka urodziła się w Szczebrzeszynie. Jest absolwentką Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie i historii sztuki KUL. Obecnie stara się doprowadzić do szczęśliwego końca swój doktorat, a wcześniej dała się poznać chociażby z takich opracowań, jak: „Zespół pałacowo-parkowy w Łabuńkach” i „Przyczynki do poznania dziejów miejscowości gminy Łabunie”. Na jej publikacje można natrafić także w prasie regionalnej i ogólnopolskiej. W ostatnim numerze „Nestora” możemy przeczytać jej artykuł o Orłowie. Z pasją zajmuje się malarstwem i grafiką, a ikony wychodzące spod jej ręki mogą państwo ocenić dzisiaj sami. Od połowy 2008 roku jest nowym Redaktorem Odpowiedzialnym „Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego”. Wcześniej pracowała w Bibliotece Gminnej w Łabuniach. Nie zna litości dla archiwów i zabytków. W poszukiwaniu potrzebnych jej informacji jest w stanie przekopać co tylko się da i pojechać choćby na drugi koniec kraju.

Pani Agnieszka bardzo szczegółowo opowiedziała o pisaniu ikon i technice ich tworzenia.