Bogumiła Prymaczuk. Promocja eseju filozoficznego „W moim kosmosie”, otwarcie wystawy „I książka ma swoją historię”

poniedziałek, 28/06/2010

Impreza pod nazwą  „Czerwcowe spotkanie z książką”  odbyła się  w bibliotece  28 czerwca i  składała się z dwóch części. W pierwszej części spotkania otwarto wystawę „I książka ma swoją historię”. Wystawa  jest kolejnym elementem realizowanego w tym roku projektu „Krasnostawskie spotkania pokoleń z literaturą polską”. Na pięciu planszach przedstawiono historię książki od czasów najdawniejszych do współczesności : epoka książki rękopiśmiennej, książka w średniowieczu, epoka książki drukowanej, książka XVI-XVIII w., książka okresu rewolucji przemysłowej, książka współczesna. Natomiast w gablotach zaprezentowano  książki : z  XVI –XVIII wieku,  z wieku XIX, z wieku XX : lata 1900- 1918, lata 1918-1939, lata 1960-1999. Książki, które znajdują się  na wystawie pochodzą z Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie, Biblioteki  Powiatowej i zbiorów prywatnych. Najstarszą  prezentowaną pozycją  jest „ Dux peccatorum”. Kolonia 1587, oprawa pergamin.  O wystawie opowiedziała jej autorka starszy kustosz Dorota Korkosz. Wystawę można oglądać na parterze  biblioteki do końca sierpnia.

Następnie goście przeszli do czytelni, gdzie odbyło się spotkanie z Bogumiłą Prymaczuk i promocja jej eseju filozoficznego „W moim kosmosie”. Pani Bogumiła ukończyła Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedrę Żywienia i  Żywności oraz wydział filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Obecnie pracuje jako promotor zdrowia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krasnymstawie. Pisze wiersze, wydała trzy  tomiki poetyckie : W mgle istnienia.2004  Zmierzch. 2006, W lustrze czasu.2009.  Jej pasją jest też filozofia, bez której, jak mówi, nie wyobraża sobie istnienia. Swoje przemyślenia zawarła w eseju filozoficznym, który ukazał się drukiem w czerwcu.

W słowie od autora Bogumiła Prymaczuk pisze :  „Zachwyt nad rzeczywistością i nieustanne poszukiwanie Prawdy Absolutnej sprawiło, że po głębszym namyśle postanowiłam dać odpowiedź na fundamentalne pytania mojego Ja…. Filozofia jest ontologiczną grawitacją mojego umysłu. Filozofia jest moją pasją, daje mi szczęście… Filozofia nie ogranicza mnie jako bytu, dając zupełną swobodę drogi rozumowania. Moje myśli są tylko moje, nie mam cenzora… Czasoprzestrzeń jest atrakcyjna dla zmysłów, percepcja cieszy. Podziwiam barwy, kształty, oglądam gwiazdy  i wsłuchuje się w szmer traw. Wiem, że to mój kosmos. Jego opakowanie nie nudzi mnie jako obserwatora, a wprawia w zachwyt…. Nie pytana ani nie proszona przez nikogo o głos w sprawach oglądu rzeczywistości, ośmieliłam publicznie wypowiedzieć swój pogląd”. Esej składa się z kilku podrozdziałów : Wiedza o Wszechświecie, Pochwała tworzenia, W pułapce czasu, Uczę się Ciebie człowieku.

Spotkanie prowadziły Lidia Jurkiewicz – nauczyciel polonista Zespołu Szkół w Siennicy Różanej  i Renata Tywoniuk – animator kultury GOK w Siennicy Różanej. Oprawę muzyczną zapewnił zespół wokalny „I co z tego” działający przy GOK w Siennicy Różanej, wspomagany przez wokalistów z Siennicy Nadolnej.  Nad aranżacją muzyczną czuwał pan Zbigniew Wolanin. Wiersze oraz prozę prezentowała Agnieszka  Bąk.

O autorce  wypowiadali się  : Marta Fyk – dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaślikowie,  Jan Henryk Cichosz – poeta,  Janusz Pędzisz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Fajsławicach, Joanna Szadura – pracownik Powiatowej  Stacji  Sanitarno Epidemiologicznej w Krasnymstawie..

W atmosferze czerwcowego popołudnia, przy doskonałych domowych ciastkach i winie dyskutowano nie tylko o filozofii, a pani Bogusia obdarowała wszystkich gości esejem „W moim kosmosie” z osobistą dedykacją .