Wystawa malarstwa Bronisławy Bojarskiej oraz promocja 12 wydania Czasopisma Artystycznego Nestor

wtorek, 20/07/2010

Tradycyjnie kolejny 12 numer Czasopisma Artystycznego Nestor zaprezentowano publiczności na spotkaniu promocyjnym w dniu 20 lipca.  Spotkanie rozpoczęło się wernisażem malarstwa Bronisławy Bojarskiej,  jej prace prezentowane są  w Nestorze w Galerii jednego obrazu.

Pani Bronisława Bojarska opowiedziała zebranym gościom o swojej wieloletniej pasji malarskiej. Autorka urodziła się w  1924 r. w Ostrowie Krupskim, gdzie mieszka do dnia dzisiejszego. Za działalność konspiracyjną w okresie II wojny światowej została w 2001 r. nominowana na stopień podporucznika.  Za całokształt pracy twórczej otrzymała  odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. Należy do Klubu Twórców Ludowych przy KDK w Krasnymstawie i GCK w Siennicy Nadolnej. Od kilkudziesięciu lat maluje farbami olejnymi na płótnie  i płycie pilśniowej. W swoim dorobku ma ponad  500 obrazów o tematyce religijnej, pejzaże i kompozycje kwiatowe. Jej prace były wielokrotnie prezentowane na wystawach. Wiele z nich zostało zakupionych przez indywidualnych nabywców w kraju i za granicą (Austria, Holandia, Niemcy, Włochy, Stany Zjednoczone).

Na wystawie zaprezentowano 15 obrazów pochodzących ze zbiorów prywatnych autorki.

Po otwarciu wystawy goście przeszli na parter do do czytelni, gdzie przyznano Ordery Nestorii. Od 2008 roku redakcja Czasopisma Artystycznego Nestor corocznie przyznaje Order Nestorii premiując bezinteresowną i wartościową pracę na rzecz ziemi krasnostawskiej w dziedzinach artystycznych lub naukowych. Nagradzane są osoby, których działania wpłynęły na rozwój społeczny i kulturowy, na umocnienie walorów patriotycznych środowiska oraz powstały w obronie spuścizny historycznej i artystycznej. Autorem projektu jest Edward Krzysztof Rogalski. Na orderze zamieszczono napis :  Honos honestum decorat – wysoka godność zdobi człowieka szlachetnego oraz Vita brevis, ars longa – życie krótkie, sztuka długa.

Order Nestorii wręczali Andrzej D.Misiura, Tadeusz Kiciński i Wiesław Krajewski.

Tytuł NESTOR 2008 oraz Order Nestorii otrzymał  dr Józef Zięba  za sukces odczytania z rękopisów kilkuset sonetów Stanisława Bojarczuka, przygotowanie ich do druku oraz spisanie monografii tego wybitnego, zapomnianego krasnostawskiego poety, określanego mianem polskiego Petrarki. Efekt pracy dr Józefa Zięby zamknął się w tomie Linie liryki (Krasnystaw-Lublin 2008).

Dr Józef Zięba po przyjęciu odznaczenia opowiedział  zebranym o Stanisławie Bojarczuku.

Tytuł NESTOR 2009 oraz Order Nestorii otrzymał dr Kazimierz Stołecki  za stworzenie strony internetowej o tematyce historycznej, pomocnej wielu uczniom, studentom i pasjonatom, opracowanie na tej podstawie pierwszej monografii rodzinnego miasta oraz wydanie jej własnym nakładem w formie książkowej zatytułowanej Krasnystaw. Rys historyczny.

Dr Kazimierz Stołecki urodził się w Krasnymstawie, obecnie mieszka w Puławach. Nagroda była dla niego zaskoczeniem, ponieważ organizatorzy nie uprzedzili go o przyznanym odznaczeniu. Nadal zbiera informacje o Krasnymstawie i myśli i o następnym  wydaniu swojej książki.

Następnie omówiono bieżący numer Nestora, o którym wypowiadali się autorzy, a wśród nich : Ewa Magdziarz, Mariusz Kargul, Wiesław Krajewski i Henryk Radej. Na spotkaniu obecny był także Edward Krzysztof Rogalski, pochodzący z Rudnika, od lat mieszkający w Szczecinie. Współpracuje z Nestorem i jest autorem Orderu Nestorii.

Na zakończenie  redaktor naczelny Andrzej D.Misiura wzniósł toast za kawalerów Orderów Nestorii.

Od lipca działa już strona internetowa Nestora, na którą zapraszamy :
http://www.nestor-krasnystaw.pl/