Aktualności

Nowa książka ks. prałata Henryka Kapicy

6 lutego ksiądz prałat Henryk Kapica zaprezentował w Bibliotece Powiatowej swoją najnowszą książkę „Parafia Częstoborowice na tle dziejów”. W czasie spotkania autor podziękował wszystkim, który udzielili mu wsparcia w wydaniu publikacji:  szczególnie profesorowi Eugeniuszowi Wilkowskiemu za merytoryczną ocenę i rady, za napisanie wstępu do książki, za życzliwość i przyjaźń  oraz Pani Bożenie Czupryńskiej za korektę i benedyktyńska pracę nad poprawnością publikacji.

Ks. Henryk Kapica napisał historię parafii Częstoborowice, której początki łączą się z początkami naszego państwa. W Archiwum Stolicy Apostolskiej znajduje się zapis z 1325 roku w związku z niezapłaceniem przez parafię świętopietrza. Oznacza to, że parafia istniała już wcześniej. W 1818 roku parafia została przyłączona do dekanatu w Krasnymstawie i była w nim obecna przez 100 lat, do 1928 roku. Pokaźną część publikacji stanowią dzieje poszczególnych wiosek parafii częstoborowickiej, jak Pilaszkowice poprzez ród Jana III Sobieskiego, Rybczewice czy Stryjno. Druga część książki jest opowieścią o autorze, jest świadectwem o przeżywaniu, odczuwaniu i widzeniu przez niego swojej małej ojczyzny.  Na spotkaniu autor mówił, że  książka  jest podsumowaniem jego życia poprzez powrót do rodzinnego gniazda,  dzieciństwa, rodziny i parafii. Gniazdo starał się przedstawić w szerokim kontekście, ale jego własnymi oczyma, zmysłami i wspomnieniami, ale przede wszystkim wiedzą o przeszłości, którą zdobył dzięki ocalałym dokumentom. Pisząc o parafii rozbudował jej historię, osadzając ją w kontekście szerszej historii poszczególnych wiosek, ale też własnej rodziny. Autor wykorzystał dostępne księgi metryk kościelnych, także w kontekście rodzin i osób biorących udział w życiu społecznym i religijnym parafii. Opisał genealogię swojej rodziny, aby zachęcić czytelników do sięgania do historii rodzin, upamiętniania swoich rodzin poprzez zapisywanie ważnych wydarzeń, robienie i opisywanie zdjęć.  Na spotkaniu autor ciepło wspominał Liceum Ogólnokształcące w Rybczewicach i swoich nauczycieli, z którymi przez wiele lat utrzymywał kontakt.

Profesor Eugeniusz Wilkowski w swoim wykładzie mówił między innymi o świadomości historycznej, która obejmuje także nasze wyobrażenia o czasach minionych. Odnosił się do obszernego, liczącego dwa tomy tekstu ks. Henryka Kapicy, w którym autor przedstawił szereg warstw dziejowych, różne sfery życia mieszkańców rodzinnej parafii autora, ukazanej na tle dziejów. Według niego publikacja pomnaża nurt piśmiennictwa, znaczonego chrześcijańska antropologią człowieka. Pani Bożena Czupryńska, korektorka książki powiedziała, że bycie korektorką profesjonalną to nie jej wyuczony zawód, ale od jakiegoś czasu pasja, której się nauczyła i bardzo lubi to robić. Pani Bożena była pierwszą czytelniczką książki, co było dla niej zaszczytem. Początkowo widząc tak dużą ilość tekstu trochę się przeraziła, przeczytała raz, potem drugi, a niektóre  fragmenty były przez nią czytane kilka razy. W czasie wykonywania korekty wielokrotnie kontaktowała się z autorem konsultując treść książki. Czytając tekst doświadczała wielu emocji, śmiała się, płakała, dziwiła, była zła, czy zaskoczona. Stwierdziła, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie.

Starosta Andrzej Leńczuk podziękował prof. Eugeniuszowi Wilkowskiemu za interesujący wykład, z elementami historii malarstwa, odniesień do Solidarności i tożsamości kulturowej. W imieniu samorządu powiatu podziękował i pogratulował  ks. Henrykowi Kapicy interesującego wydawnictwa. Podziękowania autorowi w imieniu Burmistrza Roberta Kościuka przekazał Radosław Dąbrowski.

Zebrani mogli nabyć publikację z pamiątkowym autografem autora, z czego chętnie skorzystali. Zapraszamy do lektury!

Możliwość komentowania Nowa książka ks. prałata Henryka Kapicy została wyłączona