Jubileusz 10-lecia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie

czwartek, 18/11/2010

Jubileusz  10-lecia Biblioteki odbył się 18 listopada 2010 roku w sali lustrzanej Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie. Czytelnia, gdzie organizujemy nasze spotkania była za mała, dlatego skorzystaliśmy z gościnności naszych sąsiadów.

Uroczystość sprawnie poprowadziła starszy kustosz Dorota Korkosz. Na początku licznie zgromadzonych gości powitała Dyrektor Biblioteki Elżbieta Patyk.

Historię biblioteki  w postaci prezentacji multimedialnej przygotowała starszy kustosz Iwona Gruszczyńska. Na siedemdziesięciu slajdach przedstawiono funkcjonowanie i działalność biblioteki w ciągu minionych dziesięciu lat. Elżbieta Patyk na początku pokazu powiedziała:  „Szanowni państwo ! Każdy jubileusz jest okazją do podsumowania jakiegoś etapu życia, do refleksji nad minionym czasem.  Jubileusz 10- lecia naszej biblioteki  stał się również inspiracją, by dokonać pewnej syntezy tego, co udało się nam przez ten okres dokonać. Chcemy to dzisiaj Państwu zaprezentować i przypomnieć. Dla mnie osobiście dziesięć lat kierowania Biblioteką Powiatową jest  zaszczytem. Dzisiejsza pozycja Biblioteki jest wynikiem pracy całego zespołu bibliotekarzy. Tworzą oni wykwalifikowany, dynamiczny zespół, gotowy do współpracy  i otwarty na zmiany zgodne z oczekiwaniami czytelników i otoczenia. Ich praca przyczynia się  do rozwoju biblioteki, są otwarci i chętnie  podejmują nowe wyzwania”.

Następnie głos zabrał Starosta Janusz Szpak, który  w swoim przemówieniu powiedział między innymi : „W dotychczasowej historii odrodzonego samorządu powiatu krasnostawskiego biblioteka zawsze odgrywała ważną rolę. Była jedna z pierwszych powołanych struktur i od początku swojego istnienia starała się zaspokajać różnorodne potrzeby czytelnicze i edukacyjne mieszkańców…. Za te wszystkie działania bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim, którzy przyczynili się do obecnej świetności tej instytucji życzę wytrwałości i wielu pomysłów na szerzenie w społeczeństwie nawyku czytania i obcowania z książką, wiernych i wspaniałych czytelników, coraz bogatszych zbiorów zaspokajających wszystkie potrzeby czytelnicze. Życzę powodzenia w dalszej pracy, wszelkiej pomyślności oraz kolejnych lat obfitujących w sukcesy”.

Dyplomy Marszałka Województwa Lubelskiego  wręczyli pracownikom Biblioteki Pan Marek Sikora – zastępca dyrektora Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego i Pani Zofii Ciuruś – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Dyplomy otrzymały : Elżbieta Patyk, Iwona Gruszczyńska, Dorota Korkosz, Jadwiga Pędzisz, Joanna Radziszewska, Beata Zadrąg.

Dyrektor Elżbieta Patyk i starosta Janusz Szpak wręczyli dyplomy i nagrody wszystkim pracownikom Biblioteki.

Z okazji jubileuszu na ręce pani dyrektor goście składali życzenia, kwiaty, przekazywali  listy gratulacyjne i urodzinowe  prezenty.

Następnie zebrani wysłuchali wykładu „Nowoczesna biblioteka- czyli jaka?”, który wygłosiła  Ewa Hadrian z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.

W części artystycznej kilka utworów na gitarze mistrzowsko zagrał Tomasz Kwaśniewski – nauczyciel Szkoły Muzycznej w Krasnymstawie i Lublinie.

Goście mogli obejrzeć wystawę „Biblioteka w fotografii 2000-2010”, którą przygotowały : starszy kustosz Iwona Gruszczyńska, starszy kustosz Joanna Radziszewska, kustosz Jadwiga Pędzisz. Zaprezentowano zdjęcia z wydarzeń, jakie miały miejsce w czasie dziesięciu lat funkcjonowania Biblioteki.

Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy publikację, uzupełnioną o dokumentację fotograficzną oraz jubileuszowe zakładki do książek.

Wszystkich gości zaprosiliśmy  do czytelni na poczęstunek. Nie zabrakło tortu urodzinowego, rozmów o Bibliotece i nie tylko.