Obraz, muzyka, słowo – wystawa malarstwa Marii Majki Zuzańskiej oraz promocja 14 numeru Czasopisma Artystycznego NESTOR

poniedziałek, 24/01/2011

Pierwsze w tym roku spotkanie odbyło się  w Bibliotece 20 stycznia i składało się dwóch części. W pierwszej zaprezentowano wystawę prac Marii Majki Zuzańskiej. Druga część poświęcona była najnowszemu 14 numerowi Czasopisma Artystycznego Nestor.

Maria Majka Zuzańska  w „Galerii jednego obrazu”  Nestora  zaprezentowała namiastkę swoich prac. Goście, którzy przybyli do Biblioteki mieli okazję spotkać się z artystką osobiście i zobaczyć jej najnowsze prace wykonane techniką akrylową. Obrazy przedstawiające  kwiaty powstały w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Na wystawę przybyło wielu znakomitych gości, wśród nich Przewodniczący rady powiatu Marek Nowosadzki, Sekretarz powiatu Wojciech Hryniewicz,  członek Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Andrzej Kmicic.  Z Chełma przyjechał Longin Jan Okoń i Stanisław Koszewski. Z Lublina zastępca dyrektora ds. merytorycznych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie  Renata Filipiak i redaktor naczelny pisma MBP w Lublinie Jerzy Jacek Bojarski, którego relację z imprezy można przeczytać na stronie http://www.niecodziennik.mbp.lublin.pl.

Maria Majka Zuzańska urodziła się w 1958 roku w Biłgoraju. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie.  Od 1986 roku jest związana z Łęczną, gdzie pracuje jako instruktor w Centrum Kultury. Od 1988r. uczestniczy w działaniach Grupy Inicjatyw Plastycznych i Fotograficznych PLAMA, biorąc aktywny udział w plenerach i wystawach. Przez wiele lat prowadziła Dziecięcą Grupę Teatralną „Marioneta”. Pracując z młodymi aktorami opracowywała scenariusze i oprawę muzyczna każdego widowiska, projektowała i wykonywała lalki oraz scenografie. Od 2004 r. jest prezesem Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. Od 2005 r. jest inicjatorką i organizatorem Międzynarodowych Plenerów Malarskich w Łęcznej. Jest wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej oraz członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie.

Najistotniejszym obszarem artystycznej wypowiedzi jest dla autorki malarstwo głównie akwarelowe i pastele, tworzy również w innych technikach tj. batik, malarstwo na jedwabiu, na szkle, malarstwo olejne. Wśród prac prezentowanych na licznych wystawach są także rysunki wykonane pastelą, tuszem i w  ołówku. Batik, jako dyscyplina operująca odmiennymi środkami wyrazu, to jeden z jej eksperymentów, stanowiący dopełnienie jej wypowiedzi plastycznej.  Ulubionym motywem jej obrazów jest pejzaż także miejski, chętnie maluje martwą naturę. kwiaty i postacie. Pisze też wiersze. Brała  udział w licznych plenerach międzynarodowych m.in.: na Węgrzech, Słowacji, Ukrainie, we Francji, w Rumunii oraz w Polsce.

Następnie goście przeszli do czytelni, gdzie wszyscy otrzymali najnowszy numer 4(14)1010 Czasopisma Artystycznego NESTOR.  Na okładce zaprezentowano mozaikę ceramiczną Jana Popka, która znajduje się w Krasnostawskim Domu Kultury. Po raz pierwszy w tym numerze umieszczono zdjęcia autorów artykułów. W dziale historia o szkolnictwie w gminach Izbica i Tarnogóra napisała Elżbieta Kmieć, dzieje Kozieńca przybliżyła Lidia Jurkiewicz, o nieistniejącej już cerkwi obrządku wschodniego w Łopienniku Ruskim napisała Elżbieta Przebirowska z Gdańska, o kościele pw. św. Franciszka i diecezji chełmskiej pisze Zbigniew Atras, dzieje kancelarii notarialnych w Krasnymstawie przybliża Agnieszka Szykuła-Żygawska, sylwetki biskupów chełmskich prezentuje Kazimierz Stołecki. Nie zabrakło tekstu Mariusza Kargula o Napoleonie. Henryk Radej wspomina zmarłego Zbigniewa Jerzynę i jego poezję.  O Wojciech Żukrowskim pisze Waldemar Michalski. W dziale poezja zaprezentowano wiersze Waldemara Michalskiego, Katarzyny Iwańczyk-Fowler, Mirosława Iwańczyka, Marii Przybylskiej, Piotra Linka, Radosława Poniedziałka i Łukasza Zgrzebnickiego. O prozie Zbigniewa Masteraka pisze Karolina Szymkiewicz, a powieści Krzysztofa  Vargi przybliża Magdalena Górecka. Wywiad z Jackiem Dukajem przeprowadził Kazimierz Malinowski. W najnowszym numerze Ewa Magdziarz pisze o jubileuszu MDKF „Iluzjion”. Swoje felietony prezentuje Elżbieta Szadura-Urbańska, Leszek Janeczek, Henryk Radej.

W trakcie wieczoru śpiewały Wiola Turczyńska i Iza Gładysz z  MDK, którymi opiekuje się Jadwiga Litkowska.

„Nestor” jest dostępny w wersji papierowej oraz wersji  elektronicznej w Internecie pod adresem: www.nestor-krasnystaw.pl.  Zapraszamy do ciekawej lektury.