Wystawa z cyklu „Ludzie z pasją”.

piątek, 4/03/2011

Dnia 24 lutego 2011r. na wystawie z cyklu „Ludzie z pasją”  Władysława Panas-Marczewska zaprezentowała kilimy, a Izabela Kubina koronkarstwo. Obie panie mieszkają w powiecie krasnostawskim, na terenie gminy Krasnystaw.

Władysława Panas-Marczewska realizuje się twórczo w dziedzinie tkactwa artystycznego. Wykonuje haftem krzyżykowym gobeliny o różnorodnej tematyce (sakralnej, rodzajowej, przyrodniczo-krajobrazowej). Tworzenie gobelinów daje jej wiele przyjemności, a wieloletnia praca twórcza jest okazją do wymiany doświadczeń, inspiracji oraz satysfakcji ze spotkań z innymi artystami. Swoje gobeliny tworzy już pięćdziesiąt pięć lat prezentując je na wielu wystawach. Pierwsze z nich odbyły się w latach 60-tych: Akademia Sztuk Pięknych, Ministerstwo Kultury i Sztuki (Departament Plastyczny) w Warszawie, gdzie oceny i wyboru prac dokonała prof. Eleonora Plutyńska.

,, Gobelin krzyżykowy mówi wiele o charakterze autorki. Odczucie stylu – osiemnastowieczny haft krzyżykowy – i doskonałe wykonanie, świadczą o umiejętności skupienia się i utrzymania w tym nastroju przez cały ciąg roboty. Krzyżyki jednostronne tworzą wzór, zarówno jak i tło na całej powierzchni tkaniny, jednostajnie od końca do końca”.

Pani Władysława Panas-Marczewska znana jest z zaangażowania i aktywności twórczej.
Została członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie i w ramach wymiany kulturalnej prace jej autorstwa wystawiane były na Węgrzech w Debreczynie. Uczestniczyła również w Robotniczym Plenerze Artystycznym w Darłowie oraz zajęciach sekcji tkaniny TPSP w Lublinie. Należała również do Robotniczego Stowarzyszenia Kultury w Chełmie, które skupiało członków w dwóch sekcjach: literackiej i plastycznej.

Wypracowała pokaźny dorobek twórczy, poparty podziękowaniami, dyplomami i wyrazami uznania za popularyzację i pogłębianie zainteresowań wśród miłośników tkactwa artystycznego. W 2005 r. została uhonorowana odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” W 2007 r. otrzymała Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego.

Na wystawie zaprezentowano dwadzieścia sześć kilimów o różnorodnej tematyce. Jest wśród nich pierwszy kilim oraz ostatnia praca „Zima milknącej przyrody”, która jest pierwszą z cyklu „Cztery pory roku”.

Izabela Kubina koronkarstwem zajmuje się amatorsko od pięciu lat. O swojej pasji mówi  : „Praca sprawia mi  wiele radości i pozwala twórczo spędzać czas. Wymaga sporo cierpliwości, czasami przez kilka tygodni czy miesięcy trzeba czekać na efekty. Ale warto!”.

Oprawę muzyczną w czasie otwarcia wystawy zapewnił zespół Kansas działający w Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej. Wystąpili  : Katarzyna Gierula, Krzysztof Kopeć, Zbigniew Wolanin.

Wystawę można oglądać do 15 marca w godzinach pracy biblioteki.