Program Rozwoju Bibliotek

środa, 4/05/2011

Biblioteki gminne powiatu krasnostawskiego zakwalifikowały się do drugiej rundy Programu Rozwoju Bibliotek.

Znamy już wyniki naboru do drugiej rundy Programu Rozwoju Bibliotek.  Na liście finalistów znalazły się biblioteki gminne powiatu krasnostawskiego. Biblioteką wiodącą została Gminna Biblioteka Publiczna w Łopienniku Górnym, a partnerskimi: Gminna Biblioteka Publiczna w Fajsławicach,  Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku i Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy Różanej. Gminna Biblioteka Publiczna w Kraśniczynie jest jedną z bibliotek partnerskich Gminnej Biblioteki Publicznej Mircze z powiatu hrubieszowskiego.

Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Środki z  programu są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek. Pochodzą z grantu, który Fundacja Billa i Melindy Gates przekazała Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Program realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, utworzona przez PAFW.

Dzięki uczestnictwu w programie biblioteki mają szansę stać się nowoczesnymi placówkami aktywnie działającymi na rzecz mieszkańców. Program zapewnia bibliotekom sprzęt komputerowy oraz organizuje szkolenia z trzech zakresów tematycznych: warsztaty planowania rozwoju bibliotek, szkolenia informatyczne i szkolenia specjalistyczne

W pierwszej edycji programu uczestniczyły cztery biblioteki gminne powiatu  krasnostawskiego : Gminna Biblioteka Publiczna w Izbicy, Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzkowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy Nadolnej, Gminna Biblioteka Publiczna w Żółkiewce. Biblioteki otrzymały sprzęt informatyczny: komputery, laptopy, drukarki, projektory multimedialne, a pracujący w nich bibliotekarze wzięli udział w cyklu praktycznych szkoleń. Dzięki nim dowiedzieli się, jak poszerzać ofertę biblioteki i lepiej dostosować ją do oczekiwań mieszkańców – jak zorganizować młodzieżowy klub filmowy, szkolenie komputerowe dla seniorów, jak zachęcać do współpracy młodych ludzi czy miłośników lokalnej historii. Opracowali również trzyletnie plany rozwoju swoich placówek.