Promocja książki Krzysztofa Czarnoty „Dla Ciebie Dziadku”

wtorek, 17/01/2006

Dziesięciolatek jest niczym gąbka chłonąca z ogromną zachłannością otaczający świat. (…) O tym, że w mojej rodzinie istnieje temat tabu, zdałem sobie sprawę w połowie lat siedemdziesiątych, będąc ośmioletnim chłopcem.” – wspomina Krzysztof Czarnota. Starsi starali się o tym nie mówić, a jeśli już, to cicho i w tajemnicy przed dziećmi. A jednak, co jakiś czas wychwytywałem z ich rozmów powtarzające się słowo – klucz.(…) SYBIR!.

Krzysztof Czarnota, prozaik i satyryk. Urodził się w 1968 roku na Ziemiach Odzyskanych, jest synem i prawnukiem Sybiraka. Przez kilkanaście lat mieszkał w Warszawie. Dziś żyje na kresach Rzeczypospolitej, gdzie oddaje się swoim pasjom, m.in. hodowli ukochanych koni arabskich.

We wtorek, 17 stycznia  Biblioteka zorganizowała promocję książki Krzysztofa Czarnoty pt. „Dla Ciebie Dziadku”. Książka traktuje o losach rodziny K. Czarnoty oraz o innych Polakach wywiezionych 10 lutego 1940 roku z Podleszczówki Małej koło Tarnopola na Syberię. Książka dedykowana jest wszystkim „Sybirakom, ich dzieciom i wnukom, aby pamiętali”. Autor bardzo szczegółowo opisuje w swej książce najtrudniejsze lata życia swoich najbliższych, tak, jakby sam to przeżywał. To dziadek w tak ciekawy sposób opowiadał wnukowi historię i wszystko, co przeżyli jego najbliżsi. Krzysztof Czarnota o swym dziadku pisze tak: ”Poznałem kilku mistrzów słowa i zawodowych złotoustych, ale żaden z nich nie dorasta mojemu dziadkowi do pięt. Do dziś mam w uszach jego spokojny, opanowany, a jednocześnie pełen ekspresji głos…”.

Sam autor napisał  „wcale nie zamierzam Was przekonywać, że starałem się napisać ją lekko, tak, aby była „strawna” również dla młodszego czytelnika, a sam temat wcale nie musi odstraszać. Zresztą, kto zaryzykuje przekona się sam…”

Spotkanie uatrakcyjniły wiersze Elżbiety Leopold „Tajgo, Syberio” oraz „Tajga” w wykonaniu wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury. Uczniowie przygotowali recytacje pod okiem Janiny Młynek.