IV konkurs plastyczno-literacki ”Legendy Ziemi Krasnostawskiej”

czwartek, 21/06/2007

Fascynujące  legendy na temat powstania wielu miejscowości w powiecie krasnostawskim oraz ciekawie zebrane dokumenty dotyczące historii różnych dziedzin życia mieszkańców powiatu krasnostawskiego to owoce prac uczestników dwóch konkursów ogłoszonych przez Bibliotekę. Rozstrzygnięcie odbyło się w środę, 21 czerwca. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.

Do konkursu plastyczno – literackiego pt. „Legendy Ziemi Krasnostawskiej” wpłynęło 49 prac uczniów klas IV z siedmiu szkół podstawowych z terenu powiatu krasnostawskiego. W kategorii literackiej uczestnicy mieli za zadanie stworzenie legendy związanej ze swoją miejscowością. Członkom komisji oceniającej najbardziej podobała się legenda Aleksandry Czerniak ze Szkoły Podstawowej w Bzitem „…o bzowym syropie”. Opiekunem Oli  była Małgorzata Krasowska. II miejsce przyznano Oli Sikorze ze Szkoły Podstawowej nr 3 w  Krasnymstawie za „Legendę o zamku w Krupem”. (Opiekun Roberta Hys). III miejsce przyznano Wiktorii Ignaczak ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej za „Legendę o powstaniu Siennicy Różanej”, (opiekun Lidia Jurkiewicz). Wyróżnienie  w tej kategorii otrzymał Bartłomiej Mazurek za „Legendę o Wincentowie” z Zespołu Szkół w Siennicy Nadolnej, (opiekun Beata Frącek), Karol Domański za „Legendę o Krakowskim Przedmieściu” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie, (opiekun Roberta Hys), Olga Panas za „Legendę o Białce” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie, opiekun  (Roberta Hys), Joachim Kawęcki za legendę „Skąd się wzięła nazwa Siennica Nadolna”” ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej, (opiekun Beata Frącek). Do publikacji w specjalnym pokonkursowym wydaniu legend ziemi krasnostawskiej zakwalifikowano następujące prace: „Woreczek mąki” Katarzyny Furgały  ze Szkoły Podstawowej w Krupem, (opiekun Monika Głowacka), „Legenda o powstaniu Rońska” Moniki Mróz  ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie, (opiekun Roberta Hys), „Legenda o powstaniu miejscowości Bzite” Adriana Pukasa ze Szkoły Podstawowej w Bzitem, opiekun Małgorzata Krasowska.

W kategorii plastycznej zadanie konkursowe  polegało na zilustrowaniu wybranej  legendy dowolną techniką plastyczną . Nagrody w tej kategorii otrzymali: Aleksandra Dziedzic ze Szkoły Podstawowej w Krupem za pracę „Złodziej królewskiej korony”, (opiekun  Monika Głowacka), Ola Sikora ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie za pracę pt. „Legenda o zatopionym kościele”, (opiekun  Roberta Hys), Monika Słotwińska z Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie za pracę pt. „Nadanie herbu miasta”, (opiekun Dorota Korkosz-Ćwir). Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Iza Kuśmirska z Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie za pracę pt. „Zatopione miasto”, opiekun  Dorota Korkosz-Ćwir, Marlena Hawryluk ze Szkoły Podstawowej w Bzitem za pracę pt. „Czarna dama”,  opiekun  Renata Marczewska, Aleksandra Czerniak ze Szkoły Podstawowej w Bzitem za pracę pt. „Biała pani na ruinach zamku w Krupem”, opiekun  Renata Marczewska.

Prace uczniów w kategorii plastycznej i literackiej oceniała komisja w składzie:  Joanna Kawęcka – nauczycielka plastyki, MDK Krasnystaw, Eliza Nesteruk – nauczycielka języka polskiego w I LO Krasnystaw, Tamara Koterwas – nauczyciel-bibliotekarz I LO Krasnystaw, Elżbieta Patyk – dyrektor PBP Krasnystaw.

Do drugiego konkursu regionalnego pt. „Pamięć przeszłości. Ziemia krasnostawska – dzieje, zabytki, kultura, przyroda” wpłynęło 87 prac uczniów z 11 szkół podstawowych,  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krasnostawskiego.  Prace oceniano w następujących  kategoriach: drzewo genealogiczne, literatura, historia, plastyka, folklorystyka, przewodnik turystyczny, przewodnik multimedialny. Przy ocenie prac komisja brała pod uwagę : rzeczowość, oryginalność, wkład pracy własnej, estetykę wykonania.

Wśród uczniów  szkół podstawowych w kategorii Drzewo Genealogiczne Mojej Rodziny nagrodę przyznano Krystianowi Malinoś ze Szkoły Podstawowej w Żółkiewce,  (opiekun  Dorota Podgórska Drozd). Wyróżnienie przyznano Karinie Winiarczy ze Szkoły Podstawowej w Fajsławicach, (opiekun Janusz Pędzisz).

W kategorii Historia nagrodę przyznano Łukaszowi Turzynieckiemu godło „Turzyk” ze Szkoły  Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie za pracę „Tradycje i życie sportowe w Krasnymstawie ”, (opiekun  Małgorzata Proskura). Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Monika Bojarska godło „Mika” ze Szkoły  Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie za pracę „Kościół p.w. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie”, opiekun Roberta Hys. Wyróżnienie przyznano Klaudii Leszczyńskiej godło „Lola” ze Szkoły  Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie za pracę „Miejsca pamięci narodowej w Krasnymstawie”, (opiekun Małgorzata Proskura).

W kategorii Folklorystyka wyróżnienie otrzymała Paulina Stefańczyk ze Szkoły   Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie za pracę „Twórcy ludowi z okolic Krasnegostawu”, opiekun  Roberta Hys.

W kategorii Przewodnik Turystyczny nagrodę przyznano Oldze Panas godło „Olga” ze Szkoły  Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie za pracę „Krasnystaw – moja mała ojczyzna”, (opiekun : Roberta Hys). Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Januszowi Mirosławowi godło „Cudze” ze Szkoły Podstawowej w Żółkiewce za pracę „Poznaj nową ścieżkę turystyczno-krajoznawczą Żółkiewka-Bzowiec”, (opiekun Danuta Błaszczak), Bartłomiejowi Wlizło godło „Bartłomiej” ze Szkoły  Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie za pracę „Album podróżnika po okolicach Krasnegostawu”, opiekun : Roberta Hys.

W kategorii Przewodnik Multimedialny nagrodę przyznano Agnieszce Wojtal  godło „Rzekotka” ze Szkoły  Podstawowej w Jaślikowie za pracę „Rezerwat przyrody Wodny Dół”,  (opiekun Ewa Knap). Wyróżnienie otrzymała Patrycja Widz  godło „20A” ze Szkoły  Podstawowej w Żółkiewce za pracę „Moja miejscowość, jej położenie, krajobraz i stan środowiska”, (opiekun  Dorota Podgórska Drozd). Wśród uczniów  gimnazjów, w kategorii Literatura wyróżnienie przyznano Aleksandrze Filipkowskiej  godło „Obóz” z Gimnazjum w Żółkiewce za pracę „Ciekawa postać z mojego regionu”, (opiekun  Mariola Podyma).

W kategorii Folklorystyka nagrodę przyznano Milenie Huba  godło „Wstążka” z Zespołu szkół  nr 1 w Krasnymstawie za pracę „Zwyczaje i obrzędy u nas kultywowane ”, (opiekun Dorota Korkosz –Ćwir). Wyróżnienie w tej kategorii przyznano  Dominice Czyż  godło „Redakcja” z Zespołu szkół  nr 1 w Krasnymstawie za pracę „Rok obrzędowy w regionie ”, opiekun Dorota Korkosz –Ćwir.

W kategorii Przewodnik Turystyczny nagrodę przyznano Paulinie Kufel godło „Klisza” ze Szkoły  Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie za pracę „Pomniki przyrody”, (opiekun Dorota Korkosz –Ćwir). W kategorii Przewodnik Multimedialny nagrodę przyznano Justynie Antończak  godło „Borówek” z Gimnazjum w Żółkiewce za pracę „Leśne wąwozy w gminie Żółkiewka ”, (opiekun Mariola Podyma). Prace w tym konkursie oceniała komisja w składzie: Władysław Fedorowicz – dyrektor Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie, Marek Nowosadzki – historyk, nauczyciel II LO im. C.K.Norwida w Krasnymstawie, Elżbieta Patyk – dyrektor PBP Krasnystaw.