Wieczór poetycki Leszka Raka, promocja tomiku wierszy „W kręgu światła”

środa, 22/11/2006

Leszek Rak, poeta na stałe mieszkający w USA spotkał się z czytelnikami i sympatykami swojej poezji na wieczorze poetyckim w Bibliotece. Spotkanie autorskie zorganizowane w środę, 22 listopada połączone było z promocją tomiku poety pt. „W kręgu światła”.

Leszek Franciszek Rak urodził się 2 grudnia 1948 roku w Jakubowicach Murowanych w powiecie lubelskim( dziś wieś wchłonął Lublin). Szkołę podstawową ukończył w Wólce Lubelskiej, Zasadniczą Szkołę Zawodową przy FSC i Liceum Ogólnokształcące w Lublinie. Studiował fizykę na UMCS. Pracował w rolnictwie, w Fabryce Samochodów Ciężarowych i przez kilkanaście lat w Teatrze Muzycznym w Lublinie. W roku 1984 pojechał odwiedzić rodzinę w Stanach Zjednoczonych i pozostał tam na stałe. W roku 1998 ukończył informatykę na Uniwersytecie w Orono. Pracuje w Biurze Podatków w Stanie Maine, mieszka w Augusta.

Wiersze pisze od roku 1967. Zdobył II nagrodę w konkursie i zadebiutował w 7 tomie polskiej „Poezji Emigracyjnej”. W konkursach ogłaszanych przez Polish American Academy of Poets zdobył trzykrotne wyróżnienia w latach 2002,2003 i 2005.

Uczestniczył w ogólnopolskich konkursach poetyckich zdobywając trofea : nagrodę w Kategorii Zagranicznej (Ludwin 2002 i 2003), nagrodę specjalną w Ludwinie w 2004 r. i wyróżnienie w rok później, w 2005wyróżnienie w Świdniku oraz wyróżnienia w Mszanie Dolnej w roku 2004 i 2005. Utwory Leszka Raka opublikowane zostały w almanachach : „Chrystus drogą” (2002), „O różaniec Ojca Świętego” (2003), „Chrystus życiem” (2004), „O dar Eucharystii”(2005), „Klucze świętego Piotra” (2005).

Do wydania tomiku poezji namówiła go m.in. Stanisława Wiśniewska, poetka z Krasnegostawu, którą pan Leszek poznał na jednym z konkursów poetyckich. Zdobyli wtedy równorzędne nagrody. Jak oceniają krytycy, jego wiersze mają dwa bieguny – klasyczny i współczesny. Poeta nawiązuje do wielkich romantyków, Słowackiego, Mickiewicza, Norwida, a także do współczesnej poezji, zwłaszcza do Różewicza. Z jego wierszy przemawia patriotyzm i wiara w Boga. To chyba najważniejsze wartości, które pozwalają mu trwać i funkcjonować w obcym społeczeństwie.

Podczas spotkania autorskiego poeta czytał swoje wiersze i opowiadał o życiu w Stanach, gdzie pracuje w biurze podatkowym w Stanie Maine, zaś mieszka w Augusta. Młodzież z koła recytatorskiego działającego przy MDK czytała wiersze poety.

Na temat warsztatu poetyckiego wypowiedział się Longin Jan Okoń, który czuwał także and przygotowaniem tomiku do druku oraz napisał do niego posłowie.