Promocja 16 wydania Czasopisma Artystycznego „NESTOR”

piątek, 15/07/2011

15 lipca Powiatowa Biblioteka Publiczna po raz kolejny gościła wielu znakomitych gości i przyjaciół „Nestora” z Krasnegostawu, Chełma, Lublina, Łęcznej, Puław, Zamościa. Byli wśród nich : radny rady powiatu, sekretarz Urzędu Miasta Andrzej Kmicic, Prezes Związku Literatów Polskich. Oddział w Lublinie Stanisław Łukowski, wiceprezesi  Waldemar Michalski i Jerzy Sprawka, honorowy prezes ZLP Longin Jan Okoń, malarka Majka Zuzańska z  węgierskim malarzem artystą, członkowie Chełmskiej Grupy Literackiej „Lubelska 36” z prezesem Robertem Gałanem, kawaler Orderu Nestorii 2009 dr Kazimierz Stołecki.

Spotkanie rozpoczął wernisaż rysunku Benka Homziuka. Artysta ukończył studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie i uzyskał z wyróżnieniem dyplom z rysunku w pracowni grafiki prof. Danuty Kołwzan-Nowickiej. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym UMCS w Pracowni  Malarstwa i Rysunku II, gdzie  prowadzi zajęcia z rysunku.  W dorobku artystycznym posiada ponad 180 wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Animator życia artystycznego, pomysłodawca i komisarz wielu imprez o charakterze plastycznym w Lublinie. Jego prace znaleźć można w zbiorach prywatnych i instytucjach w kraju i za granicą, m.in: Węgry, USA, Hiszpania, Rosja, Niemcy, Belgia, Kanada, Białoruś, Ukraina, Francja.

Na wystawie zaprezentowano 15 rysunków formatu 70×100, które zostały wykonane  specjalnie na wystawę w ciągu ostatniego miesiąca. Artysta wyznaje zasadę, że prezentuje prace nigdzie wcześniej nie pokazywane. Wystawę można oglądać w Bibliotece Powiatowej do 20 sierpnia.

Następnie goście przenieśli się do czytelni.  Redaktor naczelny Andrzej Misiura poinformował, że Redakcja Czasopisma Artystycznego  „Nestor” przyznała dwa Ordery  Nestorii.

Tytuł NESTOR 2010 oraz Order Nestorii otrzymał  Jan Henryk Cichosz. Nagrodzono go za pasję inicjowania i konsekwentnego upowszechniania kultury poetyckiej skierowanej do szerokiego odbiorcy, utrwalanie zjawisk artystycznych za pośrednictwem prasy i Internetu, oraz osobisty udział w powołaniu pisma „Hereditas” i współtworzeniu środowiska literackiego m.in. Grupy Literackiej „Słowo”, a także za własny niebagatelny dorobek wydawniczy w postaci jedenastu tomików poetyckich.

Tytuł NESTOR 2010 oraz Order Nestorii otrzymał  dr Leszek Janeczek. Nagrodzono go za wieloletnią społeczną pracę nad dokumentowaniem przeszłości Krasnegostawu i regionu, czego cennym efektem jest zebranie kilkuset wywiadów świadków historii, a także książka „Gimnazjum i Liceum im. Władysława Jagiełły w czasie drugiej wojny światowej” oraz znaczący udział w publikacjach zbiorowych „Byliśmy sercem wsi” i „Krasnystaw wczoraj i dziś”. Wyróżniony zostaje także za podejmowane liczne inicjatywy patriotyczne i obywatelskie dotyczące historii i teraźniejszości ziemi krasnostawskiej.

Ordery wręczała redakcja „Nestora” : Andrzej Misiura, Tadeusz Kiciński, Wiesław Krajewski.

Po latach spotkali się członkowie Grupy Literackiej „Słowo”, która powstała przed 35 laty i działała w Krasnymstawie jedenaście lat. Zaprezentowano kroniki Grupy  Słowo, wypożyczone na jubileusz z Muzeum. Szczegółowe opracowania dotyczące grupy i jej członków znajdują się  w najnowszym numerze „Nestora”. Wspomnieniami o Grupie „Słowo” dzielili się Jan Henryk Cichosz, Andrzej Misiura, Henryk Radej, Bożena Fornek.

Waldemar Michalski, poeta, krytyk literacki, wiceprezes Związku  Literatów Polskich. Oddział w Lublinie powiedział : „ Literatura to słowo. Na początku słowo było także w Krasnymstawie. Byłem kibicem Grupy Literackiej Słowo. Krasnystaw ma piękne tradycje literackie. Obecnie Nestor jest najlepszą wizytówką Krasnegostawu w wymiarze kultury.  Czasopismo  jest redagowane na miarę ogólnopolską i ma wymiar ponadregionalny”.

Longin Jan Okoń, Kanclerz Kapituły Wawrzynu Literackiego, odznaczył Edwarda Franciszka Cimka Złotym Wawrzynem Literackim.

Tym, którzy nie posiadają wersji papierowej „Nestora”, zapraszamy na stronę internetową, gdzie dostępna jest wersja elektroniczna najnowszego numeru i poprzednich :
www.nestor-krasnystaw.pl