Cykl „Ludzie z pasją” – spotkanie z Adamem Polskim, założycielem i prezesem Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic

czwartek, 23/02/2006

Adam Polski, założyciel i prezes Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic był bohaterem spotkania z cyklu „Ludzie z pasją” zorganizowanego 23 lutego przez Bibliotekę.    Pan Adam urodził się w Woli Idzikowskiej w gminie Fajsławice. Po szkole podstawowej uczęszczał do Technikum Rolniczo – Chmielarskiego w Krasnymstawie. Po szkole średniej zdobył indeks na kierunek biologia, na UMCS. Podczas studiów przez trzy kolejne kadencje był prezesem Studenckiego Koła Biologów UMCS. Dziś pracuje w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Lublinie. Jest autorem kilkunastu książek o gminie Fajsławice oraz współautorem publikacji naukowych w Annales UMCS. Podczas spotkania A. Polski opowiadał o TPF, o swojej pracy naukowej i zainteresowaniach.

Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic powstało z jego inicjatywy. W ubiegłym roku minęło 15 lat od jego utworzenia. Ten rok był wyjątkowo udany dla naszego Towarzystwa – mówił podczas jubileuszu 15–lecia w Fajsławicach prezes Adam Polski. – Mamy na swoim koncie piętnaście publikacji, (szesnasta jest na ukończeniu), udało nam się zdobyć środki z zewnątrz w ramach projektu pt. „Fajsławice. Zróbmy coś razem. Łączy nas zielarstwo”. Projekt ten został nagrodzony kwotą ponad 11 tysięcy złotych w I edycji konkursu „Łączymy Pokolenia” Akademii Rozwoju Filantropii i Fundacji PZU w Polsce. Dzięki temu udało się nie tylko zorganizować kilka imprez w ramach urodzin Towarzystwa, ale także kupić potrzebny dla Towarzystwa sprzęt i dofinansować wydanie nowej książki.

Członkowie TPF napisali już kolejny projekt, który ma na celu aktywizację młodzieżowych inicjatyw na terenie gminy i na ten cel TPF ma otrzymać około 20 tysięcy złotych. W tym roku członkowie planują przygotować kolejny projekt, z którego środki przeznaczą na publikacje poświęcone pamięci bohaterów walk Powstania Styczniowego i na inne przedsięwzięcia upamiętniające wydarzenia z tego okresu.

Tematów do dyskusji podczas spotkania nie brakowało. Do Towarzystwa należy ponad 60 członków, nie tylko z gminy Fajsławice. TPF ma swoich sympatyków także m.in. w Lublinie i Puławach.

Adam Polski otrzymał wiele podziękowań, gratulacji i wyrazów uznania za całokształt pracy twórczej, za społecznikowską pasję i za wszystko, co zrobił dla rozwoju i promocji ziemi krasnostawskiej. Życzenia i gratulacje składał m.in. starosta Janusz Szpak, a także znajomi i osoby blisko związane  z twórczością i społeczną pracą Adama Polskiego. Dzieci ze Szkoły podstawowej w Fajsławicach prezentowały wiersze poetów z gminy Fajsławice.