Nowości – sierpień 2011

piątek, 28/10/2011

1Q84. Tom 1 – Haruki Murakami. Warszawa: Muza, 2010.

Historia życia mężczyzny i kobiety; ich miłościach, brutalnych doświadczeniach, związkach rodzinnych, przeżyciach religijnych.
Nawiązanie do 1984 Georga Orwella – Q po japońsku wymawia się jak 9.
Podobnie jak w Kafce nad morzem autor rozwija jednocześnie dwa wątki – rozdziały o numerach nieparzystych opowiadają historię kobiety o imieniu Aomame, a rozdziały o numerach parzystych historię mężczyzny o imieniu Tengo. Oboje w dzieciństwie się znali i wszystko wskazuje na to, że znów spotkają się dwadzieścia lat później.
Akcja rozgrywa się w roku 1984, więc, oczywiście, można znaleźć w niej kilka odwołań do powieści Orwella.
Dominujące tematy to przemoc i okrucieństwo wobec kobiet oraz działalność sekt religijnych, przedstawionych jako organizacje fanatyczne i niebezpieczne. Wątek ten zdaje się do pewnego stopnia oparty na historii sekty Najwyższej Prawdy Aum, która w 1995 roku dokonała zamachu terrorystycznego w tokijskim metrze. Autor buduje równoległe światy i wprowadza fantastyczne postaci, jak zawsze w mistrzowski sposób zaciera granice między rzeczywistością a literaturą.

DZIENNIK PISANY PÓŹNIEJ – Andrzej Stasiuk. Wołowiec: Czarne, 2010.

Z Dziennika pisanego później:
„Jadąc przez Banja Lukę, rozmyślałem o niej. Wśród, ruin, grobów i pól minowych. Rozmyślałem o tym, jak leży na wznak między Wschodem a Zachodem. Leniwa i senna. W tych nieśmiertelnych brzózkach. Na piachu. Dłubie nosie, kręci kulki i marzy o własnym losie. O przyszłym zamążpójściu, o dawnych gwałtach albo że pójdzie do klasztoru.
W Banja Luce o tym myślę, gdy pada deszcz i szukam wylotówki na Chorwację, na Węgry, bo już wracam. Myślę o niej w Jajcu i myślę w Travniku. Jak się czasami przewraca na bok w tych wiekuistych brzózkach, w tych piaskach wieczystych, wspiera na łokciu i patrzy na widnokrąg, gdzie się podnoszą pokusy wielkich miast, brylantowe wieżowce, chorągwie z pięknymi herbami firm globalnych i gdzie światło lucyferycznie odbija się od chmur, składając w obcojęzyczne napisy głoszące chwałę nadchodzącego wyzwolenia, które niczym bezlitosna fala zatopi stare, a ocali nowe. Za to ją kocham. Za to patrzenie. Za to leżenie na boku. I sobie obiecuję, że jak tylko wrócę z tych beznadziejnych Bałkanów, to ją zaraz opiszę. Kilometr po kilometrze, hektar po hektarze, gmina po gminie, wymieniając te wszystkie nazwy jak zaklęcia, jak modlitwy, jak litanie, arko przymierza, domie złoty, wieżo z kości gdzieś koło Małkini, gdzieś koło Bełżca”.

KSIĄŻĘ MGŁY – Carlos Ruiz Zafon. Warszawa: Muza, 2010.

Rodzina Carverów (trójka dzieci, Max, Alicja, Irina, i ich rodzice) przeprowadza się w roku 1943 do małej osady rybackiej, na wybrzeżu Atlantyku, by zamieszkać w domu, który niegdyś należał do rodziny Fleishmanów. Ich dziewięcioletni syn Jacob utonął w morzu. Od pierwszych dni dzieją się tutaj dziwne rzeczy (Max widzi nocą
w ogrodzie clowna i dziwne posągi artystów cyrkowych), ale ważniejsze, że dzieci poznają kilkunastoletniego Rolanda, dzięki któremu mogą to i owo dowiedzieć się o miasteczku (np. historię zatopionego w wodach przybrzeżnych, pod koniec pierwszej wojny, okrętu „Orfeusz”) i poznać dziadka Rolanda, latarnika Victora Kraya, który opowie im o złym czarowniku znanym jako Cain lub Książę Mgły, chętnie wyświadczającym usługi, ale nigdy za darmo. Coś, co dzieciom wydaje się jeszcze jedną miejscową legendą, szybko okazuje się zatrważającą prawdą.
Musiało upłynąć wiele lat, by Max zdołał wreszcie zapomnieć owe letnie dni, podczas których odkrył, niemal przypadkiem, istnienie magii.

MIASTO CUDÓW – Eduardo Mendoza. Kraków: Znak, 2010.

Barcelona przełomu wieków XIX i XX. Miasto pełne błota, przekrętów, salonów gier, burdeli i spelunek przekształca się w piękną i funkcjonalną metropolię za sprawą dwóch wielkich wystaw światowych z 1888 i 1929 roku.
Onufry Bouvila, sprytny wieśniak, przybywa do Barcelony w czasie przygotowań do pierwszej wystawy. Zatrudnia się przy roznoszeniu wśród robotników anarchistycznych ulotek, później wchodzi w spółkę
z Efremem, siłaczem chroniącym go i pomagającym mu sprzedawać podejrzane pomady na porost włosów
i szybko dorabia się fortuny. W wyniku licznych szwindli i morderstw Onufry Bouvila staje się jednym z najbardziej wpływowych ludzi w Hiszpanii.
Bezwzględny, inteligentny i nieczuły Onufry ulega tylko kobietom. Pojawiają się w jego życiu trzy. Pierwsza – Delfina, odrażająca córka gospodarza pensjonatu, uczyni go bogatym, druga – Margarita, wytworne dziewczę z dobrego domu, da mu dzieci, trzecia – Maria, o oczach koloru karmelu, córka wynalazcy samolotu, stanie się miłością życia Onufrego. Wszystkie trzy kobiety pozwolą Onufremu na wspięcie się w barcelońskiej hierarchii towarzyskiej, społecznej i finansowej oraz na osiągnięcie wpływów politycznych w kraju.
Onufry – jako prawdziwy reprezentant handlarzy katalońskich – zawsze potrafi wyczuć, skąd wieje wiatr, odpowiednio się ustawić i dobrze zainwestować pieniądze. Niestraszne mu rewolucje, przewroty ani zmiany polityczne. Jest uosobieniem katalońskiej zaradności, wytrwałości w czasach kształtowania się tożsamości regionu, pozostającego w wiecznym sporze z królewską Kastylią.
W Mieście cudów Eduardo Mendoza portretuje mieszkańców Barcelony – czasem z ironią, czasem z czułością, nie bojąc się ukazać ich śmiesznych stron i przywar, brawury, małostkowości, ale i odwagi oraz rozmachu.

ZWYCZAJNY FACET – Małgorzata Kalicińska. Poznań: Zysk i S-ka, 2010.

Czasem kopnięcie losu przynosi nam wyzwolenie…
Pozbawiony pracy Wiesiek dowiaduje się od swego kumpla, że jest dobra praca, ale daleko poza domem. Przyjmuje ją z wątpliwościami i nadzieją, zresztą skorzystałby z każdej szansy, byle przerwać poniżający stan pałętania się po domu, bycia utrzymankiem własnej żony. Silne i prawdziwe męskie przyjaźnie pozwalają mu
z humorem i dystansem przeżywać życiowe porażki
i uwierzyć, że trzeba iść naprzód i poszukiwać sensu życia, nawet gdy wszystko jest przeciw i ma się ponad pięćdziesiąt lat.
Los bywa szczodry… W jesiennych barwach Mazur oraz w zimowym krajobrazie Finlandii Wiesiek odnajduje nieznane mu dotąd znaczenie miłości – dojrzałej i mądrej – i kobietę, której tak długo szukał.
Małgorzata Kalicińska w swej nowej powieści – Zwyczajny facet – w stylu znanym
z bestsellerowego Domu nad rozlewiskiem po raz kolejny udowadnia, że miłość może połączyć i uzdrowić pokaleczone osoby i być nadzieją na spełnione życie. Jesienią też rozkwitają kwiaty…

AKTUALNE PROBLEMY EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BIEGU ŻYCIA – pod red. Z. Palak, A Bujnowskiej,
A. Pawlak. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2010.

Książka jest zbiorem teoretycznych przemyśleń i praktycznych analiz przedstawicieli różnych działów pedagogiki specjalnej.
Autorzy zamieszczonych w książce tekstów reprezentują różnorodne ośrodki akademickie oraz współpracujące
z nimi instytucje oświatowe. Zgromadzone materiały zostały pogrupowane w następujące zagadnienia eksploracyjne: problemy wczesnej diagnozy i rehabilitacji dzieci
z niepełnosprawnością; metodyczne, programowe i społeczne problemy edukacji uczniów
z niepełnosprawnością; psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania rodzin
dzieci z niepełnosprawnością oraz dorosłych osób niepełnosprawnych; organizacyjno-prawne aspekty rehabilitacji, kształcenia oraz terapii osób z niepełnosprawnością.

ODNAWIALNE  ŹRÓDŁA ENERGII W ŚWIETLE GLOBALNEGO KRYZYSU ENERGETYCZNEGO – pod red. F. Krawca. Warszawa: Difin, 2010.

W obecnej dobie wiedza jest uważana za podstawowy czynnik wytwórczy. Aby mogła stać się kapitałem intelektualnym, musi być jak najszerzej dostępna. Rozpowszechnianie informacji jest istotne, ponieważ wartość zasobów intelektualnych ? w odróżnieniu od zasobów materialnych ? wzrasta proporcjonalnie do stopnia ich wykorzystania. Celem prezentowanego opracowania jest pomoc we wzbogacaniu wiedzy
i doświadczenia zawodowego tych, którzy podejmują badania podstawowe i rozwojowe, projektują, budują i wdrażają odnawialne źródła energii. Adresatami pracy są też ludzie odpowiedzialni za naprawę środowiska i budowę strategii rozwoju zrównoważonych programów zaopatrzenia w energię społeczności
i gospodarek świata. Autorzy pragną wspomóc racjonalną politykę energetyczną państw
i wzbogacić opracowywane narodowe programy innowacyjne ? obejmujące rozwój
i implementację odnawialnych systemów energetycznych, programów DSM w zakresie poszanowania energii i wyrównywania krzywych obciążeń systemów energety
cznych. Ważna jest przy tym świadomość, że można to osiągnąć tylko w ścisłej koordynacji z tworzonymi i realizowanymi programami dotyczącymi technologii czystego spalania węgla, energii wodorowej czy ogniw paliwowych.

WSPÓŁUZALEŻNIENIE MATEK NARKOMANÓW – Ewa Trębińska – Szumigraj. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.

Wiele osób pozostających w bliskich relacjach z osobami uzależnionymi doświadcza współuzależnienia. Ich sytuacja jest bardzo trudna i powoduje ogromne cierpienie. Autorka przeprowadziła wywiady z wieloma matkami osób uzależnionych od narkotyków, by przedstawić w książce przejmujący, ale i rzeczowy obraz zjawiska, które je dotknęło.
Książka pokazuje mechanizmy współuzależnienia
i możliwe sposoby wyjścia z niego. Dodatkowo jest też wzbogacona bazą adresów, pod którymi zainteresowane osoby mogą szukać pomocy.

WYWIERANIE WPŁYWU SPOŁECZNEGO W WARUNKACH IZOLACJI WIĘZIENNEJ – Zbigniew Nowacki. Kraków: Impuls, 2010.

Niniejsze opracowanie jest w głównej mierze sprawozdaniem
z badań, które zostały przeprowadzone w ramach rozprawy doktorskiej zatytułowanej Wywieranie wpływu społecznego wśród skazanych i tymczasowo aresztowanych przebywających
w warunkach izolacji więziennej
(Z. Nowacki, 2008). Natomiast charakterystykę społeczności więziennej opracowano, posiłkując się przede wszystkim ustaleniami w literaturze przedmiotu. Badania zostały przeprowadzone w latach 2005-2006 na terenie sześciu jednostek penitencjarnych.
Celem podjętych badań była próba określenia warunków, w których mechanizmy ulegania wpływowi społecznemu mogą zmienić kształt procesu resocjalizacji w warunkach izolacji więziennej. A zatem przedmiotem badań ustanowiono zjawisko wpływu społecznego wśród skazanych i tymczasowo aresztowanych przebywających w warunkach izolacji więziennej. Zaletą tej pracy jest objęcie badaniami pewnej liczby tymczasowo aresztowanych, co
w obecnych warunkach przysparza wielu problemów.
Opracowanie lokuje się w nurcie prac empirycznych, których na przestrzeni ostatnich lat nie publikowano zbyt wiele. Zaletą książki jest uwzględnienie reprezentatywnej próby 883 mężczyzn przebywających w izolacji więziennej.
Autor wyraża nadzieję, że uzyskany rezultat badawczy przyczyni się do wzbogacenia wiedzy z zakresu wpływu społecznego wśród osób przebywających w zakładach karnych
i aresztach śledczych. Być może będzie stanowić asumpt do rozważań nad oddziaływaniem wychowawczym (wpływem społecznym).

ZARYS PSYCHIATRII – Michael I. Levi. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie, 2010.

Książka zawiera kompendialny, nowoczesny zestaw informacji
z zakresu psychiatrii klinicznej, skupiony wokół problemów rozpoznawania i leczenia zaburzeń psychicznych.
Jest to pozycja adresowana głównie do pierwszego kontaktu, studentów medycyny przygotowujących się do egzaminu, ale także psychologów czy personelu pielęgniarskiego.
Do polskiego wydania wprowadzono wiele uzupełnień; dotyczą one głównie leków psychotropowych, załączono również zalecenia Konsultanta Krajowego
w dziedzinie psychiatrii dotyczące stosowania klozapiny oraz leków przeciwpsychotycznych drugiej generacji, co wzbogaci zakres zawartych w książce informacji.

Nowości