Zaproszenie na promocję książki Jerzego Gilarowskiego – „Afryka dzisiaj”

środa, 13/06/2012

Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza na promocję książki :

Afryka dzisiaj”
JERZY GILAROWSKI

Dr  Jerzy Gilarowski urodził się w Krasnymstawie. Ukończył I LO im. Wł. Jagiełły. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego ( Wydział Geografii i Studiów Regionalnych). Specjalizuje się w problematyce afrykańskiej. Wykłada na uczelniach polskich (Uniwersytet Warszawski,  Almamer Szkoła Wyższa, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej)
i afrykańskich (University of Dar es Salaam, University of Dodoma, University of Rwanda). Jest autorem prac naukowych oraz popularyzujących wiedzę o Afryce.

22 czerwca 2012 r., godz. 16 00

Powiatowa Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 5a