Podsumowanie powiatowych konkursów „Legendy ziemi krasnostawskiej” i „Świat dziecka według Janusza Korczaka”

piątek, 6/07/2012

Dnia 20 czerwca 2012 roku Biblioteka gościła dzieci, które brały udział w dwóch powiatowych konkursach oraz ich nauczycieli  i rodziców.  Na konkursy wpłynęło 210 prac plastycznych i literackich.  W trakcie podsumowania odczytano protokoły jury konkursów i ogłoszono wyniki konkursów. Nagrodzonym i wyróżnionym dzieciom dyplomy oraz nagrody książkowe wręczali Marek Kiciński (Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta), Andrzej Misiura (członek jury), Danuta Chwała (członek jury).

Nagrody książkowe zakupił Powiat Krasnostawski,  słodki poczęstunek w postaci serków zapewniła Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Krasnystaw.

Protokół jury IX powiatowego konkursu literacko- plastycznego  „Legendy ziemi krasnostawskiej”

Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie  „Legendy ziemi krasnostawskiej”

Protokół jury konkursu plastyczno-literackiego  „Świat dziecka według Janusza Korczaka”

Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie „Świat dziecka według Janusza Korczaka”