Wystawa malarstwa Gabrieli Łyko, 20 numer Czasopisma Artystycznego „Nestor”, Order Nestorii w Herbarzowym Roku Kaspra Niesieckiego.

czwartek, 19/07/2012

We wtorkowe popołudnie 17 lipca  2012 r. do biblioteki przybyło wielu znakomitych gości, którzy uczestniczyli w otwarciu wystawy malarstwa Gabrieli Łyko.  Malarka  ukończyła studia na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, gdzie uzyskała dyplom w pracowni prof. Mieczysława Hermana, pod kierunkiem adiunkta Walentego Wróblewskiego. Urodziła się w Żółkiewce,  od kilkudziesięciu lat mieszka  i tworzy w Zamościu. Na wystawie zaprezentowała 18 olejnych obrazów o różnej tematyce, są wśród nich krajobrazy, martwa natura i postacie. Do jednego z obrazów  „Muza” pozowała jej wnuczka.  Wszystkie obrazy mają swoje nazwy. Wśród prac szczególną uwagę zwraca obraz „Cztery pary oczu i ty”, warto go zobaczyć i przekonać się jaką kryje tajemnicę.  Na otwarciu  Pani Gabriela mówiła, że bardzo lubi malować różnymi technikami, a malowanie od lat sprawia jej olbrzymią radość i przyjemność.  Swoje prace prezentowała  na wielu wystawach w kraju i za granicą. Brała udział w międzynarodowych plenerach malarskich, akcjach charytatywnych i konkursach.

Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Rady Powiatu Pani Elżbieta Kmieć wręczyła artystce kwiaty i podziękowała za możliwość obcowania z jej sztuką. Wystawę można oglądać w bibliotece do końca sierpnia.

Następnie goście przeszli  do czytelni, gdzie Andrzej Misiura redaktor naczelny Czasopisma Artystycznego „Nestor” podsumował pięć lat działalności czasopisma. Podkreślił, że Nestor jest własnością ogólnospołeczną, tworzoną przez grupę pasjonatów społecznie, dla których ta praca jest przyjemnością. Przez pięć lat zmieniał się skład redakcji, ale trzon tworzą od początku : Andrzej Misiura (redaktor naczelny), Tadeusz Kiciński (z-ca redaktora naczelnego) i Wiesław Krajewski (sekretarz redakcji). Wywiad z redaktorem naczelnym, który przeprowadziła Agnieszka Szykuła-Żygawska można przeczytać w najnowszym 20 numerze czasopisma.

Redakcja czasopisma była inicjatorem ogłoszenia przez Radę Miasta Krasnystaw roku 2012 Herbarzowym Rokiem Kaspra Niesieckiego. Na imprezie obecny był przewodniczący Rady Miasta Edward Kawęcki, zastępca burmistrza Dariusz Turzyniecki, sekretarz Andrzej Kmicic, przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Marek Kiciński.

Następnie Zbigniew Atras opowiedział zebranym o Kasprze Niesieckim i jego dwudziestoletnim pobycie w Krasnymstawie, w murach naszego kolegium, gdzie stworzył czterotomowy herbarz „Korona polska”. Grób Kaspra Niesieckiego znajduje się w  podziemiach Kościoła pw. św. Franciszka Ksawerego.

Gościem specjalnym spotkania  była dr Iwona Dacka-Górzyńska, adiunkt w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W 2003 r. obroniła pracę doktorską „Korona polska” Kaspra Niesieckiego. Pomnik staropolskiego piśmiennictwa  heraldycznego, która została opublikowana w 2004 r.  W swoim wystąpieniu powiedziała między innymi : „Nestor to wspaniałe pismo, które prezentuje rzetelną informację kulturalną”, była pod  wrażeniem entuzjazmu redakcji. Zgłosiła też kilka postulatów badawczych dotyczących  Kaspra Niesieckiego i jego dzieła.

Decyzją Redakcji Czasopisma Artystycznego Nestor, tytuł NESTOR 2011 oraz Order Nestorii otrzymał Bohdan Kiełbasa za pasję i oddanie w dokumentowaniu historycznego bogactwa Żółkiewki nie tylko na terenie ziemi krasnostawskiej, ale i poza granicami Polski oraz za interesujący dorobek wydawniczy i cenne inicjatywy społeczne integrujące środowisko.

Bohdan Kiełbasa ur. 06.06.1943 r. w Wygnanowicach. Ukończył LO w Piaskach, następnie Wydział Prawa UMCS w Lublinie. Pracę rozpoczął jako nauczyciel w Piaskach Szlacheckich, potem w Wierzchowinach. Od 1972 do 1974 r. pełnił funkcję gminnego dyrektora szkół.  Był naczelnikiem gminy Żółkiewka w latach 1974-1981. Później pełnił funkcję dyrektora Szkoły Rolniczej w Żółkiewce, po czym odszedł na emeryturę. Był głównym inicjatorem założenia Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki, które powstało w 2003 r. z siedzibą w Ośrodku Kultury Samorządowej w Żółkiewce. Od tego czasu, po dzień dzisiejszy jest jego prezesem. Towarzystwo wydało monografię pt. „Dzieje Żółkiewki i okolic” cz. I i cz. II autorstwa Bohdana Kiełbasy. Książka po raz pierwszy przedstawia zebrane informacje historyczne dotyczące miejscowości Żółkiewka. Jest autorem kolejnej publikacji pt. „Mała i duża Żółkiew”. To album historyczno-fotograficzny obrazujący historię i współczesność Żółkiewki i Żółkwi na Ukrainie. Drugie wydanie albumu jest w wersji polsko-ukraińskiej. W maju tego roku Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki wydało pracę zbiorową pt. „Żółkiewscy w ziemi chełmskiej”, gdzie wstęp opracował Bohdan Kiełbasa. Jest człowiekiem aktywnym w środowisku, z twórczą inicjatywą. Interesuje się historią, ale pasjonuje go historia naszego regionu, głównie rodu Żółkiewskich i Sobieskich.