Prezentacja książki „Ksiądz kapitan Aleksander Miszczuk (1905-1982). W służbie Bogu i Ojczyźnie”.

piątek, 7/12/2012

Dnia 6 grudnia 2012r. w czytelni Biblioteki Powiatowej odbyła się prezentacja książki „Ksiądz kapitan Aleksander  Miszczuk (1905-1982). W służbie Bogu i Ojczyźnie”. Spotkaniu  towarzyszył multimedialny pokaz fotografii z życia i działalności księdza Aleksandra Miszczuka , które prezentował i komentował  Lucjan Cimek, współautor publikacji.

Książka została wydana przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. W przedmowie dr Janusz Gmitruk, dyrektor Muzeum napisał : „ Badacze dziejów ziemi lubelskiej, działacze Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego  Lucjan Cimek i Artur Borzęcki z potrzeby serca i szacunku dla dokonań duszpasterskich, społecznych i ludowych księdza kapitana Aleksandra Miszczuka, syna chłopskiego z  Zamojszczyzny, dokonali trudu opracowania Jego biografii. Publikacja ta poświęcona jest kapłanowi, który w najtrudniejszych okresach działalności politycznego ruchu chłopskiego był na dobre i złe z tymi co „żywią i bronią”, ale odpychani są od udziału  w sprawowaniu władzy. Ksiądz kapitan Aleksander Miszczuk to wielki patriota, odważny i niezłomny w działaniu społecznik.  W czasie okupacji został aresztowany przez Niemców w Krasnymstawie 27 marca 1940 r. za patriotyczne kazanie podczas mszy rezurekcyjnej 24 marca. Był więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych… Książka opracowana została profesjonalnie z wykorzystaniem źródeł archiwalnych i literatury naukowej.”

Autorzy we wstępie  napisali : „Książkę oddajemy niniejszym w ręce czytelników. Zawarte w niej opisy i wydarzenia zostały tak dobrane, aby osobom urodzonym w wolnej Polsce, na przykładzie życiorysu niezłomnego ks. kapitana Aleksandra Miszczuka, przybliżyć historię, która była udziałem pokolenia ich rodziców i dziadków. Z kolei dla osób starszych będzie to swoistego rodzaju „podróż sentymentalna” w kraj lat dziecinnych, do Księdza, którego sutanna była mundurem żołnierza z oddaniem służącego Bogu, Ojczyźnie i ludziom”.