Przedstawienie „Bajka o piesku”.

piątek, 1/03/2013

W czwartek 28 lutego 2013 r. w czytelni biblioteki powiatowej odbyło się podsumowanie projektu  „Sztuka jest szansą ocalenia człowieka”. Jego pomysłodawcą i współorganizatorem była biblioteka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 1  w Krasnymstawie oraz biblioteki szkolne powiatu krasnostawskiego.

Celem projektu było rozwijanie i propagowanie działalności twórczej dzieci i młodzieży na każdym poziomie edukacji szkolnej, pobudzanie twórczości literackiej, plastycznej i teatralnej oraz umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijanie zdolności artystycznych.

Projekt zrealizowano pod patronatem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie.

W ramach projektu zorganizowano konkurs literacki „Najpiękniejsza bajka świata”, zwycięska  „Bajka o piesku” była podstawą do przeprowadzenia konkursu plastycznego. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych w oparciu o jej treść przygotowali ilustracje, które stały się projektami lalek w przedstawieniu, przygotowanym na podstawie „Bajki o piesku” przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krasnymstawie.

Na podsumowanie projektu i przedstawienie zaproszono dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie oraz nagrodzonych w konkursie literackim i plastycznym.

Uczniowie nagrodzeni w konkursie literackim : „ Najpiękniejsza bajka świata” :

I miejsce : Konrad Patyk – „Bajka o piesku”, Uczeń kl. V c  Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza  w Krasnymstawie – opiekun p. Marzena  Morylowska,

II miejsce ( ex aequo ) : Łucja Chachaj – „Krasnoludek z Krainy Krasnali”, Uczennica kl.  IV  Zespołu  Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej  im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej – opiekun p. Beata Wrońska ; Karol Kołodziejak – „Opowieść o Książkogłowie”, Uczeń kl. V c  Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza  w Krasnymstawie – opiekun p. Marzena  Morylowska,

Wyróżnienie otrzymał :  Norbert Kaluźniak – „Opowieść o skłóconym rodzeństwie”, Uczeń kl. IV  Zespołu  Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej  im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej – opiekun p. Beata Wrońska.

Uczniowie nagrodzeni w konkursie plastycznym „Bajka o piesku” :

W grupie wiekowej  kl. 1 – 3  szkoły podstawowej:

I miejsce – Karolina Turczyńska, Uczennica  kl. II a,  Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie – opiekun p. Grażyna Miciuła,

II miejsce – Wiktoria Stasieczek, Uczennica  kl. III c,  Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie – opiekun p. Katarzyna Wyszyńska,

III miejsce – Urszula Lasota, Uczennica  kl. III a,  Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie – opiekun p. Jolanta Lewandowska Giereś.

Wyróżnienia otrzymali :

Julia Skardecka, Uczennica kl. III,  Szkoły Podstawowej w Izbicy –  opiekun p. Anna Kosiarska,

Wiktoria Popis, Uczennica kl. I,  Szkoły Podstawowej w Izbicy –  opiekun p. Anna Kosiarsk,a

Karolina Matysiak, Uczennica  kl. II b,  Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza  w Krasnymstawie – opiekun p. Dorota Mojska – Bąk.

W grupie wiekowej  kl. 4 – 6  szkoły podstawowej :

I miejsce – Karolina Chodun, Uczennica  kl. IV a,  Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie – opiekun p. Dorota Korkosz – Ćwir,

II miejsce – Sara Adamczyk, Uczennica  kl. V b,  Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie – opiekun p. Dorota Korkosz – Ćwir,

III miejsce – Magdalena Maciejewska, Uczennica  kl. VI c,  Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie – opiekun p. Dorota Korkosz – Ćwir.

Wyróżnienie otrzymała:

Martyna Sawa, Uczennica  kl. IV a,  Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza  w Krasnymstawie – opiekun p. Dorota Korkosz – Ćwir.

W grupie wiekowej  kl. 1 – 3 gimnazjum:

Wyróżnienie otrzymała : Ewa Gołębiowska Uczennica  kl. III  gimnazjum, Zespołu Nr 1 Gimnazjum  i Szkoły Podstawowej  im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej – opiekun p. Beata Frącek

Nagrody książkowe ufundowali : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam” z Warszawy, Zakład  Wulkanizacyjny  J. Kalman z Krasnegostawu, Firma Mazurek- Metal Janusz Mazurek z Krasnegostawu, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie.

Wręczono podziękowania nauczycielom bibliotekarzom, koordynatorom projektu w poszczególnych szkołach : Annie Ziniewicz, Annie Bobryk z Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie, Iwonie Szelidze z Zespołu Szkół nr 1 w Kraśniczynie, Annie Kosiarskiej z Zespołu Szkół w Izbicy, Beacie Frącek z Zespołu Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej, Joannie Włodarczyk z Zespołu Szkół w Siennicy Różanej, Hannie Pawłowskiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krasnymstawie.

Przedstawienie, które jest sceniczną adaptacją „Bajki o piesku” przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 1  w Krasnymstawie pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza Bogumiły Bęcal.

Odtwórcy głównych ról : – dziewczynka : Paulina Dunaj, – mama : Anna Nizioł, – piesek : Karolina Małysz, uczennice kl. II Technikum Ekonomicznego, – chłopiec : Karolina Mielniczuk, – wróżka : Joanna Jaskułecka, uczennice kl. I Technikum Ekonomicznego.

Lalki oraz scenografię wykonały : Ewa Kmieć – uczennica kl. I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Karolina Mielniczuk, Joanna Jaskułecka – uczennice kl. I Technikum Ekonomicznego.

Wystawę prac plastycznych przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie: Karolina Marek, Magdalena Talarowska, Katarzyna Marciniak z kl. IV Technikum Architektury Krajobrazu, pod opieką p. Hanny Pawłowskiej”.

W realizacji projektu uczestniczyli : Zuzanna Szturc, Malwina Grabowska – uczennice kl. I Technikum Fryzjerskiego, Paulina Jaremek – uczennica kl. I Technikum Ekonomicznego, Marek Miciuła i Daniel Łuszczak – uczniowie kl. IV Technikum Pojazdów Samochodowych.