Malarstwo Elżbiety Petruk i promocja 24 numeru Czasopisma Artystycznego „Nestor”.

środa, 7/08/2013

Dnia 19 lipca 2013 r. na wystawie w Bibliotece zaprezentowano 23 obrazy Elżbiety Petruk. Artystka na otwarciu wernisażu mówiła : „Uważam, że każdy sam nadaje sens swojemu życiu, dlatego ciągle jestem w drodze. W 2007 roku trafiłam do grupy plastycznej „Alternatywa” Chełmskiego Domu Kultury. Tam zaczęłam malować i ten rodzaj twórczości, obok pisania i fotografii jest obecny w moim codziennym życiu. Od 2010 roku należę do Stowarzyszenia Twórczego „Pasja” w Chełmie, które stało się dla mnie podstawową platformą działania, wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów, a tym samym inspiracją do dalszego rozwoju i nauki (studia podyplomowe na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, kierunek malarstwo). Maluję na płótnie, drewnie, papierze. Najchętniej farbami olejnymi i suchymi pastelami. W swoich obrazach podejmuję różne tematy – portret jest istotną ich częścią. Zmagam się z tym, aby malarstwo moje nie było faktycznym przełożeniem rzeczywistości na malarskie podobrazie, ale subiektywną jej emanacją”. W najnowszym numerze „Nestora” malarka opublikowała artykuł o Józefie Bocheńskim oraz wiersz „Odwieczne pytanie”. Kwiaty i gratulacje artystce w imieniu samorządu powiatu przekazał sekretarz Wojciech Hryniewicz. Obrazy na wystawie można oglądać do 20 sierpnia w godzinach pracy biblioteki.

Następnie redaktor naczelny Andrzej Misiura zaprezentował 24 wydanie Czasopisma Artystycznego „Nestor”. Głos zabrał też Wiesław Krajewski, sekretarz redakcji oraz Artur Borzęcki. Goście z wielkim zainteresowaniem obejrzeli film „Królewna”, który powstał w czasie drugiej edycji letniego projektu „Kręćmy film” realizowanego przez Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy „Iluzjon”, działający przy II LO w Krasnymstawie. Po filmie Ewa Magdziarz, opiekun MDKF i koordynator projektu opowiadała o jego realizacji. Więcej informacji można znaleźć w artykule „Królewna i Powiatowy Konkurs Filmowy”, który znajduje się w ostatnim numerze „Nestora”.

Egzemplarze 24 wydania Czasopisma Artystycznego „Nestor” są dostępne w Bibliotece Powiatowej. Zapraszamy do lektury!

.