Wystawa malarstwa Daniela Gromackiego, 25 wydanie Czasopisma Artystycznego „Nestor”.

czwartek, 24/10/2013

W czwartkowe popołudnie 24 października 2013 r. na otwarcie wystawy malarstwa Daniela Gromackiego i prezentację 25 wydania Czasopisma Artystycznego „Nestor” do Biblioteki Powiatowej przybyło wielu gości.

Daniel Gromacki urodził się, mieszka i tworzy w Hajnówce. Pracuje w Bibliotece Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim. Jest absolwentem Wydziału Humanistycznego i Wydziału Artystycznego UMSC w Lublinie oraz Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania  na kierunku Techniki Malarskie i Pozłotnicze. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. W malarstwie interesuje go przede wszystkim ekspresja koloru. Zajmuje się również pisaniem ikon oraz  pracami konserwatorskimi i pozłotniczymi.  Na  wystawie zaprezentowano 21obrazów przedstawiających podlaski pejzaż, wiejskie chaty,  cerkiewki, pola, drzewa, puszczę oraz martwe natury.

Pan Daniel Gromacki obecny na wernisażu mówił o swojej pasji do malowania, o ulubionych technikach malarskich, o wyjazdach na plenery i procesie twórczym. Namalował kilkadziesiąt  obrazów, które wystawiał na licznych wystawach, ostatnio w Lublinie i Łęcznej. Maluje cyklami, czasem w kilku pracach prezentuje jeden motyw widziany z różnych punktów widzenia.

Kwiaty i podziękowania artyście w imieniu  samorządu przekazali Aleksandra Stachula, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury Starostwa Powiatowego i Wojciech Hryniewicz, sekretarz Starostwa Powiatowego.

Następnie goście przeszli do czytelni. Decyzją Redakcji Czasopisma Artystycznego „Nestor” tytuł Nestor 2012 oraz Order Nestorii otrzymał  Zbigniew Atras za „wnikliwe studiowanie i twórcze penetrowanie dziejów Krasnegostawu i okolic oraz za owocne tropienie i przybliżanie w niebanalnej formie ważnych epizodów historii mających wpływ na umacnianie lokalnego patriotyzmu i społecznych więzi, wyrażane poprzez licznie publikowane artykuły, opracowania, legendy oraz aktywny udział w życiu literacko-artystycznym miasta”.

Minutą ciszy uczczono pamięć Mariusza Kargula, współpracownika Nestora i animatora kultury. Jego wiersze przypomniał zebranym Patryk Mąka.

Redaktor naczelny Andrzej Misiura zaprezentował najnowszy 25 jubileuszowy numer Czasopisma Artystycznego „Nestor”. Głos zabrali autorzy artykułów : Leszek Janeczek,  Henryk Radej, Wiesław Krajewski, Lucjan Cimek.

Zapraszamy na wystawę malarstwa Daniela Gromackiego, prace można oglądać  do dnia 15 listopada w godzinach pracy biblioteki.

Zapraszamy do lektury Czasopisma Artystycznego „Nestor”. Egzemplarze czasopisma są dostępne w czytelni biblioteki powiatowej.