arch2015

Sprawozdanie z działalności biblioteki w 2014 roku

Działalność instrukcyjno-metodyczna na rzecz bibliotek gminnych powiatu krasnostawskiego

Biblioteka powiatowa sprawuje nadzór merytoryczny nad 18 bibliotekami w powiecie (9 bibliotek gminnych i 9 filii). Główne kierunki działalności na rzecz bibliotek sieci :

–        Opieka instrukcyjno metodyczna obejmująca : doskonalenie zawodowe, szkolenia, konsultacje,

–        Opracowywanie sprawozdań i analiz dotyczących stanu księgozbioru, czytelnictwa i działalności bibliotek w powiecie,

–        Inicjowanie i wspieranie działalności kulturalno-oświatowej,

–        Realizacja systemu doskonalenia zawodowego bibliotekarzy.

Wyjazdy instruktora do bibliotek i filii. Liczba wyjazdów : 26.

Odbitki na rzecz bibliotek powiatu : 31 sztuk.

Konsultacje dla bibliotekarzy : 134 (instruktor : 128, dyrektor : 6)

Informacje e-mail :  598  (instruktor : 18, dyrektor : 580)

Szkolenia : Selekcja zbiorów w bibliotece, Wycieczka szkoleniowa do Białej Podlaskiej, Planowanie pracy w bibliotece.

W styczniu sporządzono zbiorcze zestawienia statystyczne i opisowe nt. pracy bibliotek powiatu w roku 2013 przeznaczone dla WBP w Lublinie. W czerwcu przekazano bibliotekom informację o środkach przyznanych na zakup książek oraz koordynowano wypełnianie wniosków, które następnie dostarczono do WBP. Systematycznie informowano o konkursach wojewódzkich oraz przekazywano bieżące  informacje.

Księgozbiór

Stan zbiorów : 30003 książek. Struktura zbiorów : Literatura piękna dorośli : 25 % ; Literatura dla dzieci : 7 % ; Literatura popularnonaukowa: 68%.

Przybyło 890 woluminów książek za 15805,78 zł. Zakupiono 507 egzemplarzy za 15185,02 zł. Średnia cena zakupu jednej książki wyniosła 30 zł. Struktura nabytków : 53  % – 472 egz. literatury pięknej, 47 % – 418 egz. literatury niebeletrystycznej. Nowości prezentowano w gablotach na 18 wystawkach.

W dniach 7-16 lipca (8 dni) sprawnie przeprowadzono inwentaryzację zbiorów z wykorzystaniem modułu programu Sowa „Scontrum”.

Wycofano 1736 książek za 9958,31 zł. W tym : 5 egzemplarze zagubione przez czytelników, 1731 egzemplarzy w wyniku selekcji książek zniszczonych i zdezaktualizowanych.

Czytelnictwo

W roku 2014 zarejestrowano 2137 czytelników (do lat 19 : 183, 20-24 : 439, 24-44 : 918 45-60 : 444, pow. 60 : 153). W ramach współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie (Filia Ostrów Krupski, Filia Stężyca Nadwieprzańska), 12 razy odwiedzano 9 pensjonariuszy seniorów wypożyczając im książki.

Wypożyczalnia była czynna przez 280 dni, czytelnicy odwiedzili ją  21899 razy, średnia dzienna odwiedzin wyniosła 78 osób. Statystyczny czytelnik odwiedził wypożyczalnię  średnio 10 razy.

W wypożyczalni  na zewnątrz wypożyczono 40765 książek, średnio dziennie wypożyczano 145 książek. Na jednego  zarejestrowanego czytelnika przypada średnio 19 książek.

Najpoczytniejsze tytuły książek z literatury pięknej :

–   Sparks N. : Pamiętnik (23 wypożyczeń),

–  Sparks N. : Ostatnia piosenka (19 wypożyczeń),

–   Michalak K. : Lidka (17 wypożyczeń),

–  Jo Nesbo : Wybawiciel (17 wypożyczeń),

–   Collins S. : Igrzyska śmierci (17 wypożyczeń),

–   Rybałtowska B. : Przypadek sprawił (17 wypożyczeń),

–    Michalak K. : Wiśniowy dworek (17 wypożyczeń).

Najpoczytniejsze tytuły książek niebeletrystycznych :

–    Krasnystaw i okolice (25 wypożyczeń),

–    Zapiski krasnostawskie. T.3 (20 wypożyczeń),

–   Krasnystaw : rys historyczny  (17 wypożyczeń),

–   Zapiski krasnostawskie. T.4 (17wypożyczeń),

Biblioteka udostępniała 42 tytuły czasopism bieżących, w tym :  35  tytułów z prenumeraty, 7 tytułów z darów  (redakcji, czytelników).

Czytelnia była czynna przez 241 dni w roku, w tym czasie  zarejestrowano  3623 odwiedziny, średnia dzienna odwiedzin wyniosła 15 osób. Na miejscu udostępniono 24169 czasopism i 3167 książek. Średnia dzienna udostępnień prezencyjnych zbiorów wyniosła 114. Na zewnątrz  wypożyczono 1820 czasopism. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych dla 8 czytelników wysłano 19 rewersów, z innych bibliotek sprowadzono 15 książek.

Przeprowadzono  8 lekcji bibliotecznych, w których wzięło udział 114 uczniów. Uczniowie przychodzili do biblioteki w grupach zorganizowanych na wystawy oraz kiermasze świąteczne. Dwa razy odwiedzili bibliotekę więźniowie z Zakładu Karnego (wystawy, działalność biblioteki).

Działalność kulturalno-oświatowa

 1. Styczeń : Wystawa malarstwa Marii Rutkowskiej, promocja nr 26 Nestora
 2. Luty : Wystawa medali : Miasta i herby Polski
 3. Marzec  : Wystawa medali : Kobiety na monetach
 4. Kwiecień  : Wystawa malarstwa Alicji Oleszczuk, promocja nr 27 Nestora
 5. Maj  : Wystawa : monety i pamiątki po Janie Pawle II
 6. Maj  : Wystawa Siennicka grupa plastyczna Osiemnastka
 7. Czerwiec  : Wystawa ikon Kazimierza Szewczaka
 8. Czerwiec  : Podsumowanie XI konkursu Legendy ziemi krasnostawskiej
 9. Lipiec  : Wystawa malarstwa Adama Dobosza, promocja nr 28 Nestora
 10. Sierpień : Wystawa planszowa  „Stefan Żeromski”
 11. Październik  : Wystawa „Ludzie z pasją-Gmina Kraśniczyn”
 12. Listopad  : Wystawa malarstwa Henryka Filipczaka, promocja nr 29 Nestora

Komputeryzacja

Z Internetu skorzystało 1902 użytkowników, co daje średnio 8 osób dziennie. W ciągu roku zarejestrowano 18014 odwiedzin  katalogu elektronicznego na stronie internetowej (w tym 6413 indywidualnych logowań czytelników do katalogu), 416 odwiedzin bazy Bibliografia regionalna, 481 odwiedzin bazy Kartoteka zagadnieniowa. Kontynuowano rozbudowę bazy Kartoteka zagadnieniowa, która zawiera rekordy z 23 czasopism za lata 2008-2014 oraz rekordy fragmentów książek z wypożyczalni (dział : psychologia, socjologia ).

Stan baz na koniec 2014 roku :

– Baza Katalog księgozbioru : 28454 rekordy,

– Baza Bibliografia regionalna : 2161 rekordów,

– Baza Kartoteka zagadnieniowa  :  15195 rekordów

Promocja. reklama

O działalności biblioteki i imprezach, które organizowała ukazało się 29 informacji : 13 w prasie, 16 w Internecie. Systematycznie umieszczano informacje na stronie  internetowej biblioteki. Relacje z imprez przekazywała Telewizja Kablowa Krasnystaw.

Możliwość komentowania Sprawozdanie z działalności biblioteki w 2014 roku została wyłączona