arch2015

Fotografie Mirosława Kaczora i poezja Bogumiły Prymaczuk

24 lutego 2015 r. w Bibliotece  otwarto wystawę „Ptaki w obiektywie Mirosława Kaczora”. Autor 33 zdjęć mieszka w Kozieńcu, gm. Siennica Różana. Z wykształcenia technik geolog, przyrodnik z przekonania. Prowadził terenowe prace przy poszukiwaniu węgla na Lubelszczyźnie. Przebywanie w zróżnicowanym środowisku przyrodniczym, niejako wymuszało obserwację i refleksję nad pięknem widzianych form. A później była to chęć uwiecznienia widzianych obiektów i sytuacji. Ptaki ze względu na swoją wszechobecność i barwność, czasami piękny śpiew, budziły jego szczególne zainteresowanie.

Spotkania z ornitologami zaowocowały ciekawymi obserwacjami i przynależnością do Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Jego pasja przyrodnicza jest pochodną ciągłego przebywania w pobliżu natury podczas prac geologicznych jak i zamieszkiwania w miejscu o wielkiej różnorodności przyrodniczej.

Pan Mirosław opowiadał zebranym o tym, jak wykonuje swoje zdjęcia, o ptakach i ich zwyczajach. Podziękowania i gratulacje złożyli Hanna Mazurkiewicz burmistrz Krasnegostawu i Aleksandra Stachula naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego.

Następnie goście przeszli do czytelni, gdzie wiersze Bogumiły Prymaczuk z jej nowego tomiku poezji Słowa wolne jak ptaki” zaprezentowali recytatorzy z MDK pod kierunkiem Janiny Młynek. O poezji mówiła Lidia Jurkiewicz, która w posłowiu do książki napisała : „Nie tylko przyroda i jej składniki poddane są głębokiej refleksji, również sfera idei, wartości i etyki należy do tematu rozważań i poetyckich uniesień autorki”.

Bogumiła Prymaczuk pracuje jako promotor zdrowia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krasnymstawie. Jej pasją jest filozofia, sztuka, uwielbia góry. Pisze wiersze, a swoją poezję traktuje jako odpowiedź na zastaną rzeczywistość. Wszyscy goście otrzymali tomik poezji z dedykacją poetki.

no images were found

Możliwość komentowania Fotografie Mirosława Kaczora i poezja Bogumiły Prymaczuk została wyłączona