Spotkanie autorskie i promocja tomiku poetyckiego „Krzyż Mandragory” Andrzeja D.Misiury

środa, 7/03/2007

Dnia 7 marca 2007 roku Biblioteka zorganizowała spotkanie autorskie i promocję tomiku poetyckiego „Krzyż Mandragory” Andrzeja D.Misiury. Życiorysem Andrzeja Misiury ( ps. artystyczny „David”) można obdzielić kilka osób. Urodził się 26 kwietnia 1957 roku w Krasnymstawie, w rodzinie robotniczej jako syn Franciszka Misiury i Marianny z d. Sieńczyk. Wiersze i opowiadania zaczął pisać w wieku dziewięciu lat. Do Szkoły Podstawowej i Średniej uczęszczał w Krasnymstawie. W szkole średniej w latach 1974-1977 prowadził popularną gazetkę „Kącik satyry” i kabaret. Z wykształcenia instruktor teatralny. Ukończył Państwowe Studium Kultury i Oświaty Dorosłych w Warszawie o specjalności : reżyser amatorskich zespołów teatralnych. Był współtwórcą Grupy Literackiej „Krasnystaw”, a w latach 1976-1987 należał do Grupy Literackiej „Słowo” . W roku 1977 został członkiem Zarządu Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy w Lublinie. W latach 1980-1991 był dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Siennicy Różanej.

Uczestnik tzw. biesiad i koczowisk literackich, członek Sceny Małych Form przy Krasnostawskim Domu Kultury, animator życia kulturalnego w GOK w Siennicy Różanej, m.in. organizator dziewięciu edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Ziarno”, a w latach 1982-1990 Galerii Amatora „Spirala”. Od 1992 prowadzi prywatną działalność handlową. Współzałożyciel i autor tekstów Kabaretu, a później Kapeli Obejściowej „Czarny Salceson”. W latach 1990-1994 przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Krasnymstawie i delegat do Sejmiku Chełmskiego. Założyciel lub współzałożyciel i redaktor czasopism :„Posłowie” (Krasnystaw, 1982-1984), „Ziarno” (Siennica Różana,1982-1990), „Elipsa” (Krasnystaw, 1989), „Gazeta Krasnostawska” (Krasnystaw, 1990-1991).

Założyciel wydawnictwa Biblioteka Ziarna, która ukazywała się w latach 1981-1988 przy GOK w Siennicy Różanej oraz Małej Oficyny Wydawniczej „Elipsa” w Krasnymstawie w latach 1983-1990. W roku 2005 powołał z T.Kicińskim i E.K.Rogalskim Forum Sztuki A.K.T. Związany z Grupą Literacką A4. Od roku 2006 radny Rady Miasta Krasnystaw.

Debiutował w 1976 roku prozą we „Wspólnych Sprawach” nr 24 i rok później wierszami w „Kamenie” nr 8. Dwukrotnie uzyskał I nagrodę w Konkursie Poetyckim im. M.Swatowskiego (1979, 1984). Wielokrotnie publikował w prasie i antologiach: „Słowa” 1982, „Strofy nadziei” 1982, „Łamanie słowem” 1987, „A my tacy maleńcy…” 1996, „Poezjowanie nad rzeką” 2006. Wydał :„Do wszystkich kapłanów : wiersze” , 1983, „Gdy mistrz odchodzi : wspomnienia o Leonidzie Gawryłowie ” 1983, 1984, „W krainie odgadywanych myśli” 2005.

Zajmuje się artystycznym malarstwem olejnym, a jego grafiki ilustrują kilka tomików wierszy oraz ukazały się w „Kamenie”, „Tygodniku Chełmskim”, „Tygodniku Zamojskim”. Tomik „Krzyż mandragory” zawiera grafiki jego autorstwa.