Wieczór poetycki Bogumiły Prymaczuk

czwartek, 20/12/2007

Biblioteka Powiatowa w Krasnymstawie  w dniu 20 grudnia 2007r. zorganizowała  wieczór autorski  Bogumiły Prymaczuk. Spotkanie odbyło się
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, która na tą chwile przybrała poetycki i niepowtarzalny wygląd. Podczas spotkania autorka podzieliła się  swoimi spostrzeżeniami na temat wydanego właśnie tomiku zatytułowanego „Zmierzch”. Wybrane  wiersze prezentowały recytatorki z Młodzieżowego Domu Kultury.

Pani Bogumiła Prymaczuk jest wieloletnim pracownikiem Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Krasnymstawie, gdzie zajmuje się promocją zdrowia. Swoją pracę, jak sama mówi wykonuje z pasją, gdyż lubi to co robi. Jej hobby to filozofia, sztuka, uwielbia góry i tam najlepiej wypoczywa. Sama nie czuje się profesjonalnym poetą. Nigdzie nie zgłębiała warsztatu poetyckiego, a swoją poezję traktuje jako odpowiedź na zastana rzeczywistość. Dlatego tez czytając jej wiersze odczuwamy, że są to treści płynące prosto z serca, bez cenzury.
Dotychczas w 2006r. wydała tomik poezji „ W mgle istnienia”. Treścią jej wierszy jest natura , rozważania filozoficzne dotyczące sensu istnienia, śmierci jak i miłości a także czasu jako zjawiska odczuwanego przez nas w przemijaniu. Oba tomiki są dostępne w bibliotece powiatowej, do której serdecznie zapraszamy.