Spotkanie z Wiesławem Tarnasem i prezentacja książki „Kraśniczyn. Dzieje gminy i okolic”.

czwartek, 29/03/2007

Dnia 29 marca odbyło się spotkanie z Wiesławem Tarnasem i prezentacja jego książki „Kraśniczyn. Dzieje gminy i okolic”. Publikacja zawiera około 700 stron. Autor pracował nad tą książką 12 lat. Jest to bardzo obszerne opracowanie dotyczące gminy Kraśniczyn i okolic. Traktuje o historii, kulturze, przemianach społeczno – gospodarczych poprzez wszystkie dzieje, kulturze, wyznaniach religijnych i innych dziedzinach życia mieszkańców tej gminy.

Pan Wiesław Tarnas ur. się 25 września 1937 roku w Surhowie, gm. Kraśniczyn. Po ukończeniu w Surhowie Szkoły Podstawowej kontynuował naukę w LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie uzyskując w 1955 r. maturę. W latach 1955-1960 studiował na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał stopień magistra geologii.

Pracę zawodową rozpoczął w 1960 r. w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie jako inspektor, a w latach 1963-1979 pełnił kierownicze stanowiska w wydziałach administracji wojewódzkiej będąc przez 14 lat Głównym Geologiem Wojewódzkim. Zajmował się zagadnieniami rozpoznania geologicznego województwa w zakresie badań podstawowych, zasobów złóż kopalin, wód podziemnych i warunków geologiczno-inżynierskich, problemami ochrony środowiska przyrodniczego. W latach 1962-1966 pracował również w Przedsiębiorstwie Hydrogeologicznym w Warszawie – Oddział w Lublinie i w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę w Lublinie zajmując się projektowaniem badań hydrogeologicznych i dokumentowaniem zasobów wód podziemnych dla zaopatrzenia przemysły, rolnictwa i wsi w wodę. W latach 1979-1981 był kierownikiem Zakładu Geologii Lubelskiego Zagłębia Węglowego w Lublinie Instytutu Geologicznego w Warszawie. Następnie po krótkim okresie pracy na stanowisku naczelnika gminy Wąwolnica został dyrektorem Zarządu Rewaloryzacji Zabytkowego Zespołu miasta Lublina, pełniąc tę funkcje w latach 1982-1990. Podejmując pracę nad rewaloryzacją Starego Miasta w Lublinie poświęcił swój zapał, energię i talent organizacyjny wielkiemu interdyscyplinarnemu przedsięwzięciu związanemu z ratowaniem zabytków dóbr kultury. Pogląd na ogrom zadań w tym zakresie przedstawił w artykule „Problemy rewaloryzacji Starego Miasta w Lublinie” zawartym w materiałach konferencyjnych Politechniki Lubelskiej w 1987 r. W czasie pracy zawodowej pełnił szereg funkcji społecznych będąc między innymi prezesem Zarządu Wojewódzkiego LOP, członkiem Prezydium Rady Oddziału Wojewódzkiego NOT, inicjatorem powołania i członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Lublina.

Wiesław Tarnas za pracę zawodową i społeczna został wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi i odznakami honorowymi, między innymi Krzyżem Kawalerskim ordery Polonia Restituta, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Zasłużonym dla Polskiej Geologii, Złotą Odznaką Honorową Ligi Ochrony Przyrody, Złota Odznaka Za Opiekę nad Zabytkami, Zasłużonym Działaczem Kultury, Złota Odznaka Zasłużonego dla Miasta Lublina i Odznaka Zasłużonego dla Województwa Lubelskiego.

Podczas spotkania autor mówił między innymi : „ Przeszłość zapisała wiele ciekawych faktów. Ja je tylko pozbierałem”.