Wieczór poezji religijnej almanachu „A Duch wieje kędy chce”

wtorek, 30/01/2007

We wtorek, 30 stycznia Biblioteka zorganizowała wieczór poezji religijnej almanachu „A Duch wieje kędy chce” połączony z promocją tomu XVII- 2007 pod red. Mariana Stanisława Hermaszewskiego. Tomik zawiera wiersze różnych poetów. m.in. Jana Jarczewskiego, Krystyny Igras, Józefy Mazurek, Anny Czarnieckiej Haliny Graboś, Dariusza Sułkowskiego, Jana Longina Okonia, Stanisławy Wiśniewskiej. Prezentowany na spotkaniu almanach jest siedemnastym z kolei zbiorem poezji religijnej różnych autorów. M.S. Hermaszewski  urodził się 1 grudnia 1949 roku w Opolu. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Studiował także na KUL. Jest poetą, prozaikiem i publicystą. Jego teksty publikował „Gość Niedzielny”, pauliński miesięcznik „Jasna Góra”, franciszkański „Rycerz Niepokalanej”, „Bratni Zew”, „Głos Św. Franciszka”, miesięcznik dominikański „W Drodze” i inne. Łącznie wiersze i teksty M.S. Hermaszewskiego publikowane były na łamach 40 czasopism oraz w radiu i telewizji. Autor ma za sobą przeszło 1300 spotkań literackich. Pisze również teksty piosenek. Jest laureatem ogólnopolskich konkursów poezji, członkiem grupy poetyckiej Signum, a od 1992 roku członkiem Związku Literatów Polskich. Ma udział w kilkunastu almanachach poetyckich. Pisze także prozą. W swoim dorobku ma kilkanaście nowel i opowiadań. Na spotkaniu był m.in. starosta Janusz Szpak, radni powiatowi oraz sympatycy twórczości Mariana S. i innych autorów wspólnych almanachów.