Wystawa fotograficzna „Pamiętaj Lubelszczyzno o swoich Synach…”

wtorek, 16/12/2008

Dnia 16 grudnia 2008 r. otwarto wystawę fotograficzną „Pamiętaj Lubelszczyzno o swoich Synach…”. Zaprezentowano na niej fotografie z cmentarzy wojskowych na Monte Cassino i Loreto, są wśród nich zdjęcia grobów żołnierzy pochodzących z Lubelszczyzny poległych pod Monte Cassino. Autorem zdjęć jest p. Kazimierz Kasprzak.

Na otwarcie wystawy zaproszona została młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Krasnymstawie z nauczycielem historii p. Markiem Nowosadzkim.

W tematykę wystawy wprowadził zebranych film prezentujący walki o Monte Cassino. Na wystawie „Pamiętaj Lubelszczyzno o swoich Synach…” zaprezentowano zdjęcia z polskich cmentarzy wojskowych na Monte Cassino i z Loreto. Młodzież uczestniczyła w spotkaniu z autorem zdjęć p. Kazimierzem Kasprzakiem, który opowiadał o udziale żołnierzy polskich pochodzących z Lubelszczyzny w walkach pod Monte Cassino. Kazimierz Kasprzak jest emerytowanym dziennikarzem i podróżnikiem, mieszka w Lublinie. Jego pasją są podróże. Odwiedził dotychczas około 70 krajów. Od lutego 2007 r. stał się pierwszym mieszkańcem Lubelszczyzny, którego stopy stanęły na wszystkich kontynentach i we wszystkich strefach klimatycznych. W sierpniu 2007 r. przebywał we Włoszech interesując się mogiłami żołnierzy II wojny światowej, pochodzących z Lubelszczyzny, które znajdują się na czterech włoskich cmentarzach : Monte Cassino, w Bolonii, Loreto i Casamassima.

Polski Cmentarz Wojenny pod Monte Cassino zbudowany został pomiędzy Monte Cassino i wzgórzem „593″. 1 września 1945 r. ks. arcybiskup Gawlina w obecności gen. Andersa, gen. Alexandra i wielu innych uczestników walk poświęcił cmentarz wojskowy, zaprojektowany przez inżynierów: Hryniewicza i Muszyńskiego. Napis wzdłuż okalających teren cmentarza murów głosi: „Przechodniu powiedz Polsce żeśmy polegli wierni w jej służbie”.

Na cmentarzu spoczywa 1052 żołnierzy, wśród 42 z Lubelszczyzny jest 7 żołnierzy z powiatu krasnostawskiego.