V powiatowy konkurs literacko plastyczny „Legendy Ziemi Krasnostawskiej” rozstrzygnięty

środa, 28/05/2008

Dnia 28 maja 2008 r. podsumowano V powiatowy konkurs literacko plastyczny „Legendy Ziemi Krasnostawskiej”, który zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Lubelskiego.

Na uroczystość przybyły nagrodzone i wyróżnione dzieci, ich nauczyciele, dyrektorzy szkół, starosta Janusz Szpak, wicestarosta Andrzej Kmicic, przewodniczący Rady Powiatu Marek Nowosadzki, zastępca przewodniczącego Ludwik Kafarski, naczelnik Wydziału Oświaty Tadeusz Błyskosz oraz członek jury Andrzej Misiura.

Tegoroczny konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Prace konkursowe oceniało jury w składzie :

Joanna Kawęcka - nauczycielka plastyki MDK,

Tamara Koterwas - nauczyciel-bibliotekarz I LO, Andrzej Misiura – poeta, Elżbieta Patyk – dyrektor PBP.

Jury dokonało oceny 73 prac uczniów klas IV-VI nadesłanych z 9 szkół podstawowych z terenu powiatu krasnostawskiego. Zgodnie z regulaminem prace oceniono w dwóch kategoriach : plastycznej (wpłynęło 25 prac) i literackiej (wpłynęło 48 prac).

W kategorii literackiej – uczestnicy konkursu mieli za zadanie napisanie własnej legendy.

Przyznano pięć nagród, które otrzymali :

1. Karolina Kamińska - „Legenda o Wodnym Dole i Niemienicach”, (kl.IV), Szkoła Podstawowa nr 3 w Krasnymstawie, opiekun : Roberta Hys,
2. Jakub Bludnik - „Legenda o powstaniu Kościoła św. Franciszka w Krasnymstawie”, (kl.V), Zespół Szkół w Siennicy Nadolnej, opiekun : Beata Frącek, Beata Wrońska,
3. Katarzyna Frącek - „Historia powstania Małochwieja Dużego i Małego”, (kl.V), Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym, opiekun : Anna Marczewska,
4. Monika Bojarska - „Legenda o Krakowskim Przedmieściu i Wodnym Dole”, (kl. VI), Szkoła Podstawowa nr 3 w Krasnymstawie, opiekun : Roberta Hys,
5. Katarzyna Matczuk - „Legenda o Wieprzu”, (kl.VI), Zespół Szkół nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie, opiekun : Anna Mazurek.

Przyznano dziewięć wyróżnień, które otrzymali :

1. Adrianna Milanowska - „Legenda o Żółkwi”, (kl.IV), Szkoła Podstawowa nr 3 w Krasnymstawie, opiekun : Roberta Hys,
2. Aleksandra Wybraniec - „Cudowny krzyż”, (kl.IV), Szkoła Podstawowa w Surhowie, opiekun : Bożena Jakubiak,
3. Izabela Sobczuk - „O Krasce i moim mieście”, (kl. V), Zespół Szkół nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie, opiekun : Monika Skrzypa,
4. Dominika Szewczak - „O potworze Woju i dzielnym Małochwieju” , (kl. V), Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym, opiekun : Anna Marczewska,
5. Adrian Winnicki - „Legenda o Krasnymstawie”, ( kl. V), Zespół Szkół nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie, opiekun : Monika Skrzypa,
6. Agnieszka Demczuk - „O tym, jak powstała wieś Niemienice”, (kl.VI), Szkoła Podstawowa nr 3 w Krasnymstawie, opiekun :Roberta Hys,
7. Karolina Demczuk „Legenda o powstaniu Krasnegostawu”, (kl.VI), Zespół Szkół nr 5 w Krasnymstawie, opiekun Elżbieta Wrzyszcz,
8. Joanna Poznańska - „Złote łany zbóż…”, (kl.VI), Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym, opiekun : Anna Marczewska,
9. Katarzyna Żeżuła „Rotgiermist, Szczekar i brama szczęścia”, (kl.VI), Zespół Szkół nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie, opiekun : Monika Skrzypa.

W kategorii plastycznej zadanie konkursowe polegało na zilustrowaniu wybranej legendy dowolną techniką plastyczną .

Trzy nagrody w tej kategorii otrzymali :

1. Magdalena Mazurek za pracę pt. „Legenda o Krasnymstawie”, ( kl. IV) Szkoła Podstawowa nr 3 w Krasnymstawie, opiekun : Roberta Hys,
2. Ewa Gołębiowska za pracę pt. „Legenda o zatopionym kościele”, (kl.V), SzkołaPodstawowa w Bzitem, opiekun : Renata Marczewska,
3. Olga Panas za pracę pt. „Legenda o zatopionym kościele”, ( kl. VI ) Szkoła Podstawowa nr 3 w Krasnymstawie, opiekun : Roberta Hys,

Przyznano trzy wyróżnienia, które otrzymali :

1. Paweł Naworol za pracę pt. „Jak powstała nazwa i herb miasta Krasnystaw”, ( kl. IV ), Zespół Szkół nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie, opiekun : Magdalena Nawrocka,
2. Aneta Sagan za pracę pt. „Biała Dama na zamku w Krupem”, ( kl. IV ), Zespół Szkół w Siedliskach Drugich, opiekun : Małgorzata Celińska,
3. Aleksandra Wybraniec za pracę pt. „Jak powstała nazwa i herb miasta Krasnystaw”, ( kl. IV ), Szkoła Podstawowa w Surhowie, opiekun : Bożena Jakubiak.

Dzieci otrzymały dyplomy oraz nagrody książkowe, które ufundował Samorząd Województwa Lubelskiego. Wszyscy otrzymali wydany z tej okazji folder, w którym zaprezentowano nagrodzone prace plastyczne. Czternaście prac literackich znalazło się w publikacji przygotowanej przez Bibliotekę.