Restauracja Kolegium Pojezuickiego w Krasnymstawie

wtorek, 3/06/2008

W dniu 3 czerwca 2008r. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu pn. „Restauracja Kolegium Pojezuickiego w Krasnymstawie”.  Uroczystości w Kolegium Pojezuickim poprzedziła msza święta w kościele p.w. Św. Franciszka Ksawerego, celebrowana przez Ks. biskupa Mieczysława Cisło.

Symbolicznego przecięcia wstęgi w bramie dokonali: Ks. bp Mieczysław Cisło, Ks. Dziekan Henryk Kapica, Poseł na Sejm RP Edward Wojtas, przedstawiciel Wojewody Lubelskiego Włodzimierz Stańczyk, Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec, Przewodniczący Rady Powiatu w Krasnymstawie Marek Nowosadzki oraz Starosta Krasnostawski Janusz Szpak i Wicestarosta Andrzej Kmicic, po czym ksiądz biskup poświęcił obiekt.

Wśród licznie zgromadzonych gości byli wójtowie gmin, radni Rady Powiatu w Krasnymstawie, prezesi i dyrektorzy firm z terenu powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie.

Po przywitaniu zebranych gości, zaprezentowany został film o historii Kolegium oraz o zrealizowanym projekcie. Przemówienia okolicznościowe wygłosili: Starosta Krasnostawski – Janusz Szpak oraz Wicestarosta – Andrzej Kmicic.

Starosta Janusz Szpak cytując słowa Ojca Świętego Jana Pawła II „ Kultura jest przede wszystkim dobrem wspólnym narodu. Kultura polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas jako naród. Ona stanowi o nas przez cały ciąg dziejów. Stanowi bardziej niż siła materialna. Bardziej nawet niż granice polityczne… Proszę was: pozostańcie wierni temu dziedzictwu! Przechowajcie to dziedzictwo! Pomnóżcie to dziedzictwo! Przekażcie je następnym pokoleniom!”, powiedział, że jako gospodarz powiatu z dumą, po niespełna dwóch latach prac, przekazuje dziś następnym pokoleniom ten odrestaurowany obiekt, by tętnił na co dzień życiem kulturalnym i oświatowym, by eksponowano w jego murach karty naszej przeszłości. Starosta skierował gorące podziękowania do wszystkich, którzy mieli swój udział w tym zacnym przedsięwzięciu.

Wicestarosta Andrzej Kmicic przypomniał historię projektu od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do jego zakończenia. Podkreślił, że dzięki środkom unijnym obiekt, który na przestrzeni wieków zawsze odgrywał dużą rolę w życiu społecznym i kulturalnym lokalnej społeczności, mógł powrócić w całej okazałości do swojej świetności.

Spośród zaproszonych gości głos zabrali: Poseł na Sejm RP – Edward Wojtas, przedstawiciel Wojewody Lubelskiego – Włodzimierz Stańczyk, Dyrektor Polskich Pracowni Konserwacji Zabytków w Lublinie – Piotr Mazurek, Inżynier Kontraktu – Maria Krzyżanowska oraz Konserwator Zabytków – Stanisława Rudnik.

Następnie Dyrektorom jednostek, które będą miały swoją siedzibę w Kolegium : Bibliotece, MDK i Muzeum starosta wręczył symboliczne klucze. Uroczystość uświetnił koncert kwartetu smyczkowego pod kierownictwem Mariusza Łosiewicza z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Krasnymstawie oraz występy młodzieży z Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie.