Nowa siedziba Biblioteki w Kolegium Pojezuickim

piątek, 4/07/2008

W piątek 4 lipca 2008 r. w Kolegium Pojezuickim odbyło uroczyste otwarcie nowej siedziby Powiatowej Biblioteki Publicznej. Całe przedsięwzięcie związane z przemieszczeniem wyposażenia i książek z ulicy Sobieskiego na Piłsudskiego trwało niecały miesiąc. Przewieziono i ułożono na półkach ponad trzydzieści tysięcy woluminów książek oraz na trzech poziomach rozmieszczono pozostałe wyposażenie.

Na uroczyste otwarcie przybyło wielu zaproszonych gości z senatorem Lucjanem Cichoszem na czele oraz panią Zofią Ciuruś – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Biblioteka w Krasnymstawie jest jedną z czterech bibliotek powiatowych w województwie prowadzonych samodzielnie przez powiaty. Po stworzeniu tak znakomitych warunków lokalowych jest największą powiatową biblioteką w województwie lubelskim.

Starosta Janusz Szpak w swoim wystąpieniu potwierdził, że: „dzięki mądrości i dbałości radnych powiatowych biblioteka otrzymała dodatkowe 11 tysięcy zł na nowe regały biblioteczne. Dzięki temu zbiory w nowych wnętrzach również prezentują się znacznie lepiej.” Dziękował pracownikom Biblioteki za ogrom pracy, którą musieli wykonać w związku z przeprowadzką. Wręczył również symboliczny słownik, gdyż jak stwierdził „ do nowego lokum nie wypada przyjść bez upominku.”

Obiekt został wyświęcony przez ks. prałata Piotra Kimaka, który wraz z ks. proboszczem Henrykiem Kapicą zaszczycili otwarcie swoją obecnością. Ks. Henryk Kapica przypomniał obraz, który wisi w kościele. Przedstawia on fragment biblioteki z napisem : „Deus est in nobis” – „Bóg jest w nas”. Być może ów fragment przedstawia bibliotekę, która była tu do kasacji zakonu jezuitów. „Księgi były rzeczą świętą. W nich jest logos, czyli słowo, w którym mieszka Bóg. Dlatego księgi nie są zwykłą rzeczą. Księgi mają duszę”.

Następnie dyrektor Biblioteki Elżbieta Patyk zaprosiła przybyłych gości do obejrzenia prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Iwonę Gruszczyńską – starszego kustosza. Zaprezentowano w niej historię biblioteki, dane statystyczne, prowadzone przez bibliotekę formy pracy, bogatą działalność kulturalną i metodyczną.

W nowej siedzibie biblioteka będzie mogła realizować nowe zadania i projekty. Od 7 lipca z Biblioteki mogą już korzystać czytelnicy.