Jubileusz 45-lecia pracy twórczej Marii Gleń. Promocja tomiku poezji „Moje dni to Złota Księga”

piątek, 7/05/2010

Uroczysty jubileusz z okazji 45-lecia pracy krasnostawskiej poetki i twórczyni ludowej oraz promocja jej najnowszego dziewiątego tomiku poezji „Moje dni to złota księga” odbył się 7 maja 2010 r. w Bibliotece.

Życzenia i kwiaty przekazali pani Marii starosta Janusz Szpak i wicestarosta Andrzej Kmicic, burmistrz Andrzej Jakubiec, wiceprzewodniczący rady powiatu Ludwik Kafarski, przewodniczący komisji oświaty i kultury Marek Kiciński. Życzenia od wójta gminy Krasnystaw przekazali Magda Staroń i Andrzej Woźniak. Gratulacje i życzenia przekazał również zastępca Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie pan Paweł Onochin. Również rodzina, przyjaciele, sąsiedzi i znajomi składali życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu pracy twórczej i życzyli energii oraz zdrowia na kolejne lata.

O twórczości pani Marii opowiedziała autorka wielu recenzji i opracowań jej poezji Halina Kosienkowska.

Pani Maria czytała i recytowała swoje utwory. Jej wiersze z najnowszego tomiku poezji „Moje dni to Złota Księga” czytały : Paulina Prokopiuk, Paulina Blangiewicz, Olga Żebrowska, które zostały przygotowane przez pana Andrzeja Woźniaka. Oprawę muzyczną zapewnił zespół Styrta z Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej pracujący pod kierunkiem Krzysztofa Darmochwała.

W gablotach zaprezentowano najważniejsze medale i odznaczenia pani Marii oraz wszystkie publikacje, jakie się ukazały drukiem.

Maria Gleń urodziła się 2 września 1933 roku we wsi Zakręcie na przedmieściu Krasnegostawu, gdzie mieszka do chwili obecnej. W czasie wojny straciła ojca, matkę i babkę. Od 11 roku życia wychowywała się u ciotek, zarabiając na utrzymanie ciężką pracą. Kosztem wielu wyrzeczeń ukończyła 7 klas szkoły podstawowej. Już jako 12-letnia dziewczynka układała sobie wiersze i piosenki. Później przyszedł czas na ich zapisanie. Mając 16 lat wyszła za mąż za byłego partyzanta Armii Ludowej.

Pani Maria jest znana jako poetka ludowa (w dorobku twórczym ma wydanych 5 tomików wierszy), napisała „Bajki kolorowanki” oraz słowa do pieśni kościelnej w rocznicę Cudu Lubelskiego „Modlitwa do Madonny”. Tworzy wycinanki (jej prace znajdują się w 12 krajach), jest popularyzatorką folkloru oraz animatorką kultury. Jej wiersze zostały zamieszczone prawie we wszystkich antologiach poezji ludowej, a także w wielu czasopismach regionalnych i ogólnopolskich. Uczestniczyła w Festiwalach Folklorystycznych w Kazimierzu, w Zielonej Górze, Płocku, w Zamościu czy Cepeliadzie w Warszawie.
Poezja Marii Gleń jest przepełniona zadumą, powagą i refleksją nad pięknem wiejskiego krajobrazu, poczuciem nierozerwalnego związku z naturą, z ziemią. Większość wierszy Marii Gleń to utwory poświęcone rodzinnej wsi, natura staje się często głównym bohaterem utworu, poetka powierza jej swoje najbardziej intymne uczucia, zespala się z nią, traktuje jak kogoś bliskiego. Pisze erotyki, rzadko spotykane u twórców ludowych. Próbuje też pisać fraszki i legendy, umiejętnie wykorzystując miejscową gwarę. Świadectwem popularności są prowadzone przez nią kroniki : 6 tomów formatu A4 zapełnione wpisami odbiorców jej poezji, uczestników spotkań autorskich, sympatyków. Poetka odwiedziła mieszkańców ponad sto miejscowości : wsi, miast i miasteczek w kraju i za granicą. Twórczość pani Marii omówiona została w trzech pracach magisterskich, powstałych na UMCS w Lublinie, a także pracy uczennicy klasy VIII napisanej w ramach konkursu, za którą otrzymała pierwsze miejsce.
Całe dorosłe życie była aktywna społecznie : pełniła kilkanaście ważnych funkcji – była między innymi radną, wiceprzewodniczącą Rady Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej w Krasnymstawie, członkiem Rady SOP w Lublinie, sołtysem w Zakręciu (3 kadencje), działaczem, kontrolerem i członkiem Zarządu Wojewódzkiego Zrzeszenia Producentów Trzody Chlewnej.

Założyła na Zakręciu Związek Młodzieży Wiejskiej oraz Koło Gospodyń Wiejskich, któremu przewodniczyła przez 17 lat. Uczestniczyła w Narodowym Spisie Powszechnym oraz w Krajowym Kongresie Kultury Wsi. Pełniła obowiązki opiekuna społecznego oraz ławnika w sądzie. Przez wiele lat współpracowała z kapelą ludową w Małochwieju Dużym, pracowała aktywnie w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej, w Klubie Kobiet przy KDK. Założyła i przez 30 lat była prezesem Klubu Twórców Ludowych , a przez trzy kadencje wiceprezesem Zarządu Głównego STL. Należy do grona założycieli audycji Polskiego Radia „Kiermasz pod kogutkiem”, której przez długie lata była korespondentem.
Za zaangażowanie i aktywność społeczną otrzymała wiele odznaczeń, nagród i ponad sto dyplomów. Najważniejsze z nich : „Order Serca-Matkom Wsi”, Brązowy Krzyż zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta”, Nagroda im Jędrzeja Cierniaka za popularyzację obrzędów ludowych, dyplom za uczestnictwo w Międzynarodowym Przeglądzie Wycinanki, dyplom za udział w Wielkim Bostońskim Konkursie Poetyckim ‘94 poświęcony postaci pułkownika Kuklińskiego, dyplom Prezesa Zarządu Polskiego Radia za długoletnia twórczą z „Kiermaszem pod kogutkiem”, dyplom Ministra Kultury i Sztuki za zasługi w upowszechnianiu kultury ludowej, Nagroda im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej, odznaka honorowa „Za zasługi dla Lubelszczyzny”, odznaka „Złote Karpie” za zasługi dla miasta Krasnystaw. Dzięki zaletom swojego pisarstwa pani Maria była wyróżniana także nagrodami literackimi : w Gardzienicach, w Lublinie, w konkursie poetyckim na utwór religijny podczas III Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej Diecezji Lubelskiej, w Konkursie Literackim im. J. Pocka, otrzymywała także wyróżnienia w Konkursach Poetyckich im. Sabiny Derkaczewskiej.