Wystawa malarstwa Krystyna Mojskiej. Promocja 10 wydania Czasopisma Artystycznego „Nestor”

piątek, 12/02/2010

Spotkania promocyjne Czasopisma Artystycznego „Nestor” od początku istnienia czasopisma, czyli od września 2008 roku, odbywają się w Bibliotece. Dnia 12 lutego 2010 roku zaprezentowano już 10 jubileuszowe wydanie tego kwartalnika.

Uroczystość otworzyła Elżbieta Patyk i Tadeusz Kiciński witając, jak zwykle, licznie przybyłych gości i sympatyków. Spotkanie z redaktorami czasopisma poprzedził wernisaż obrazów obiecującej i popularnej członkini Grupy Plastycznej PALETA Krystyny Mojskiej, która urodziła się w Krasnymstawie. Jej prace zaprezentowano w „Nestorze” w cyklu „Galeria jednego obrazu”. Pani Krystyna malarstwem zajmuje się amatorsko. Działalność artystyczną rozpoczęła w 2002 roku wraz z powstaniem Grupy Plastycznej Paleta. Swój warsztat malarski doskonali podczas warsztatów Grupy, prowadzonych przez Panią Bronisławę Żuk. Korzysta z konsultacji indywidualnych w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie. Wystawy indywidualne : rok 2009, luty – MBP Krasnystaw, wrzesień – ul. Grodzka, Lublin. Wystawy zbiorowe : Krasnystaw, Chełm, Tomaszów. Plenery malarskie: Międzynarodowy Plener Malarski Węgry 2008, Chełm, Rejowiec, Sosnowica. Prace malarskie znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (Holandia, Węgry, USA).

Oprawę muzyczną zapewnił duet instrumentalny uczennic I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w składzie Anna Misiura (gitara klasyczna) i Paulina Piłat (flet poprzeczny), które wykonały 3 utwory.

Zawartość jubileuszowego numeru zasygnalizowali kolejno Andrzej David Misiura (redaktor naczelny), Tadeusz Kiciński, Wiesław Krajewski, Henryk Radej i Mariusz Kargul. Redakcja wyraziła podziękowania za mecenat wszystkim przyjaciołom „Nestora” szczególnie podkreślając w tej mierze, zrozumienie urzędujących Starostów Krasnostawskich. Wspominano także m. in. Cezarego Szymańskiego – twórcę opracowania graficznego pierwszego numeru czasopisma.

Uznanie dla twórczej roli „Nestora” wyraził wójt gminy Siennica Różana Leszek Proskura oraz przedstawicielka Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej Lidia Jurkiewicz składając na ręce Andrzeja D. Misiury pamiątkowy album, w dowód pamięci jego wieloletniej pracy na niwie siennickiej kultury z uwzględnieniem udziału w tworzeniu Amatorskiego Teatru Pokoleń. Wśród laudatorów nie zabrakło także gości z Chełma w osobach Stanisława Koszewskiego i Longina Jana Okonia.

Spotkanie zakończono ostatkowym pączkiem i lampką domowego gronowego wina, które wywołało ożywioną dyskusję, zarówno wśród starych bywalców takich spotkań jak i reprezentantów coraz szerszego grona nowych sympatyków.