VII powiatowy konkurs literacko-plastyczny „Legendy Ziemi Krasnostawskiej’ rozstrzygnięty.

poniedziałek, 31/05/2010

Dnia 31 maja 2010 r. odbyło się podsumowanie i ogłoszenie wyników VII edycji powiatowego konkursu literacko –plastycznego „Legendy Ziemie Krasnostawskiej”. W tym roku na konkurs wpłynęło 64 prac uczniów klas IV z 9 szkół podstawowych z terenu powiatu krasnostawskiego Komisja konkursowa w składzie : Joanna Kawęcka – nauczyciel plastyki w MDK Krasnystaw, Andrzej Misiura – poeta, redaktor naczelny czasopisma artystycznego „Nestor”, Dorota Korkosz – starszy kustosz PBP w Krasnymstawie dokonała oceny prac. Zgodnie z regulaminem prace oceniono w dwóch kategoriach : plastycznej (wpłynęło 34 prace) i literackiej (wpłynęło 30 prac). W kategorii literackiej – uczestnicy konkursu mieli za zadanie napisanie własnej legendy. Jury przyznało 3 nagrody, które otrzymali :

1. Karolina Kwaśniewska za pracę „Legenda o trzech dębach”, Zespół Nr 3 Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego w Krasnymstawie, opiekun : Małgorzata Pomijan,
2. Izabela Stasiukza pracę „Legenda o podziemiach krasnostawskich”,Zespół Szkół nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie, opiekun : Agnieszka Rybczyńska Manachiewicz,
3. Kinga Żelisko za pracę „Legenda o Krasnymstawie”, Zespół Szkół nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie, opiekun : Agnieszka Rybczyńska Manachiewicz,

Przyznano cztery wyróżnienia, które otrzymali :

1. Kacper Mochniejza pracę „Legenda o pochodzeniu nazwy Siennica Różana” , Szkoła Podstawowa w Siennicy Różanej, opiekun : Monika Saluk,
2. Monika Piotrowskaza pracę „Legenda o Krasnymstawie : Jak to było z kupcem, wiedźmą i rybą…”, Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym, opiekun : Mirosław Iwańczyk,
3. Aleksandra Ścibor za pracę „Legenda o Krasnymstawie”, Zespół Szkół nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie, opiekun : Agnieszka Rybczyńska Manachiewicz,
4. Aleksandra Zielińskaza pracę „Legenda o kowalu żyjącym w dawnym Krasnymstawie”, Zespół Szkół nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie, opiekun : Elżbieta Wrzyszcz.

Do publikacji zakwalifikowano 4 legendy :

* Natalia Jachorek : „Legenda o Latyczowie”, Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym
* Małgorzata Miłczak : „Legenda o dzielnych władcach Szczekarzewa”, Zespół Szkół nr 5 w Krasnymstawie

* Justyna Mrowiec : „O Królowej Śniegu, o czarodzieju i zamarzniętym jeziorze”, Zespół Szkół nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie
* Piotr Zadrąg : „Źródło w Łukaszówce”, Szkoła Podstawowa nr 1 w Krasnymstawie

W kategorii plastycznej zadanie konkursowe polegało na zilustrowaniu wybranej legendy dowolną techniką plastyczną . Trzy nagrody w tej kategorii otrzymali :

1. Magdalena Kowalska za pracę pt. „Legenda o powstaniu Krasnegostawu”, Zespół Szkół nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie opiekun : Teresa Miszczak,
2. Karolina Kwaśniewska za pracę pt. „ Biała Pani na ruinach zamku w Krupem”, Zespół Nr 3 Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego,opiekun : Agnieszka Jasińska –Galan,
3. Aleksandra Furgała za pracę pt. „”Legenda o diabelskiej karecie ,, Zespół Nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Krupem , opiekun : Dorota Bielesza

Przyznano sześć wyróżnień, które otrzymali :

1. Agata Białek za pracę pt. „Zatopione miasto”, , Zespół Nr 3 Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego opiekun : Agnieszka Jasińska-Galan,
2. Joanna Chwałek za pracę pt. „Zapadły kościół ”, Szkoła Podstawowa im. Ofiar II Wojny Światowej w Chłaniowie, opiekun : Dorota Kiełbasa
3. Magdalena Chwałek za pracę pt. „ „Biała Pani na ruinach zamku w Krupem” Szkoła Podstawowa im. Ofiar II Wojny Światowej w Chłaniowie, opiekun: Dorota Kiełbasa,
4. Łukasz Chwiej za pracę pt. „ Legenda o powstaniu Krasnegostawu”,Zespół Szkół nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie, opiekun : Teresa Miszczak,
5. Krzysztof Daniluk za pracę pt. „Legenda o Białej Damie” Zespół Nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Krupem, opiekun : Dorota Bielesza ,
6. Agata Patyk za pracę pt. „Zatopione miasto”, Szkoła Podstawowa w Jaślikowie opiekun : Agnieszka Jasińska-Galan.

Ponadto na wystawę pokonkursową zakwalifikowano 8prac plastycznych. Nagrody książkowe i dyplomy wręczali starosta krasnostawski – Janusz Szpak, wicestarosta – Andrzej Kmicic, zastępca przewodniczącego Rady Powiatu- Ludwik Kafarski, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury Rady Powiatu – Marek Kiciński, członek jury – Andrzej Misiura.