RADOSNEGO ALLELUJA!!!

środa, 12/04/2017

Czytelnikom i przyjaciołom Biblioteki życzymy,

aby Święta Wielkanocne przyniosły radość

oraz wzajemną życzliwość.

By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,

napełni Was pokojem i nadzieją,

niech da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…

Elżbieta Patyk i Pracownicy

PBP w Krasnymstawie

Wigilia wielkanocna 1966
Jest taka Noc, gdy czuwając przy Twoim grobie,
najbardziej jesteśmy Kościołem. –
Jest to noc walki,
jaką toczy w nas rozpacz z nadzieją:
Ta walka wciąż się nakłada
na wszystkie walki dziejów,
Napełnia je wszystkie w głąb
(wszystkie one czy tracą swój sens?
Czy go wtedy właśnie zyskują?)
Tej Nocy obrzęd ziemi dosięga swego początku.
Tysiąc lat jest jak jedna Noc:
Noc czuwania przy Twoim grobie.

Karol Wojtyła