Abolicja dla „zapominalskich” Czytelników!

wtorek, 9/05/2017

Biblioteka ogłasza abolicję z okazji Tygodnia Bibliotek.

Każdy Czytelnik, który do końca maja 2017r.

zwróci wypożyczone i przetrzymane materiały biblioteczne,

uniknie płacenia regulaminowej opłaty.