Odznaczenia z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

poniedziałek, 9/10/2017

W czwartek, 5 października 2017 r., w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H.Łopacińskiego w Lublinie odbyła się konferencja jubileuszowa „Aktywni i Kreatywni” zorganizowana z okazji 100-lecia SBP. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych znaleźli się członkowie SBP z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie.

Grawerton – Dyplom Uznania Zarządu Województwa Lubelskiego za pełną pasji i zaangażowania pracę na rzecz upowszechniania czytelnictwa w województwie lubelskim  oraz Medal „W dowód uznania” przyznany przez Zarząd Główny SBP za zasługi dla bibliotekarstwa oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich otrzymała Elżbieta Patyk.

List Gratulacyjny Przewodniczącej SBP Elżbiety Stefańczyk z wyrazami uznania oraz życzeniami dalszych sukcesów otrzymała Dorota Korkosz.

Jubileuszowym medalem pamiątkowym wybitym przez Mennicę Polską Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego Tadeusz Sławecki uhonorował Elżbietę Patyk

Uczestnicy konferencji wzięli udział w trzech sesjach panelowych: „Strategia SBP w działalności Stowarzyszenia w latach 2013-2017″ Barbary Budzyńskiej (Zarząd Główny SBP), „Międzyorganizacyjny transfer wiedzy na przykładzie relacji SBP – Biblioteka” dr Marzeny Cichoszewskiej (Katedra Zarządzania Politechniki Lubelskiej) oraz „Społeczne efekty czytelnictwa – jak SBP i inne organizacje pozarządowe mogą pomagać w budowaniu wspólnot” Jacka Królikowskiego (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego).