„Legendy ziemi krasnostawskiej”

czwartek, 21/03/2019

Zapraszamy uczniów klas IV z terenu powiatu krasnostawskiego do udziału w XVI powiatowym konkursie literacko-plastycznym „Legendy ziemi krasnostawskiej”.

Regulamin 2019

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna