Aktualności

Wieczór poświęcony błogosławionemu księdzu Zygmuntowi Pisarskiemu

Dnia 6 marca  2020r. do Biblioteki przybyło wielu gości z Krasnegostawu, Siennicy Nadolnej, Bończy, Zamościa, Lublina, Skierbieszowa, żeby  uczestniczyć w prezentacji książki o błogosławionym księdzu Zygmuncie Pisarskim. W spotkaniu uczestniczyła Pani poseł Teresa Hałas i  Starosta Andrzej Leńczuk. Ksiądz Zbigniew Kulik, autor książki opowiedział zebranym o księdzu Pisarskim, który urodził się 24 kwietnia 1902 r. w Krasnymstawie,  tu spędził dzieciństwo i młodość. Do Seminarium Duchownego w Lublinie wstąpił w 1921 r. Swoją pierwszą Mszę Św. Prymicyjną  odprawił  29 czerwca 1926 r.  w rodzinnej parafii  p.w.  św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. Posługiwał w parafiach w Modliborzycach, Soli, Zamchu, Trzęsinach, Perespie. Od 1933 r. był proboszczem w Gdeszynie i tam 30 stycznia 1943 r. rozstał zamordowany przez żołnierzy niemieckich. Pozostał wierny do końca swojemu powołaniu kapłańskiemu i Chrystusowej miłości bliźniego. Jest orędownikiem pojednania polsko-ukraińskiego. Został wyniesiony na ołtarze i ogłoszony błogosławionym 13 czerwca 1999 r. przez papieża Jana Pawła II. Jest jednym ze 108 męczenników, którzy oddali swe życie za Boga i Ojczyznę. Swym heroicznym czynem udowodnił, że dla każdego człowieka istnieją wartości bez których nie możemy funkcjonować, ani jako jednostka, ani jako naród.  Kilku wierszy poświęconych ks. Pisarskiemu odczytał ich autor Krzysztof  Garbal.  Następnie ks. Kulik opowiedział zebranym co było inspiracją i jak powstawała książka „Błogosławiony Zygmunt Pisarski kapłan i męczennik  (1902-1943)”. W pierwszym rozdziale  znalazły się opracowania ks. prof. Tomasza Kaczmarka – generalnego postulatora w procesie beatyfikacyjnym, opisano  proces przygotowawczy do beatyfikacji 108 Męczenników.  W rozdziale drugim  znalazły się przekazy źródłowe opisujące życie księdza Zygmunta. W trzecim znajdziemy tłumaczone z języka włoskiego dokumenty watykańskie  o życiu i męczeństwie ks. Pisarskiego.  W rozdziale czwartym przedstawiono kalendarium wydarzeń związanych z ks. Pisarskim, które zaistniały po jego śmierci.  Piąty rozdział to aneksy z informacjami uzupełniającymi. Ksiądz Zbigniew Kulik podziękował osobom, które przyczyniły się do powstania książki, a są to: ks. Tomasz Kaczmarek, ks. prałat Henryk Kapica, Artur Borzęcki, Lucjan Cimek, ks. kan. Julian Brzezicki, Zbigniew  Atras, Mariusz Sawa, Mieczysław Szewc, Maria Rzeźniak, Waldemar Sokół, Bożena Pachla.  Na temat książki wypowiadali się Lucjan Cimek i Mariusz Sawa z IPN w Lublinie. Ksiądz Kulik opowiedział  zebranym o kardynale Stefanie Wyszyńskim, który spotkał się z błogosławionym w liceum we Włocławku, w 1948 r. jako biskup lubelski odprawił nabożeństwo żałobne w intencji ks. Pisarskiego i poświęcił nagrobek na jego mogile. Podziękowania i kwiaty księdzu Zbigniwowi Kulikowi przekazała Pani Poseł Teresa Hałas i starosta Andrzej Leńczuk.  Spotkaniu towarzyszyła prezentacja  multimedialna o ks. Pisarskim i relacje z wydarzeń z nim związanych: otwarcia w 2017 r. Szlaku Droga Życia bł. ks. Z. Pisarskiego i intronizacji relikwii w 2019 r. Był czas na rozmowy,  wymianę poglądów oraz dedykacje autora do książek, z czego chętnie korzystano. Zapraszamy do lektury!

Możliwość komentowania Wieczór poświęcony błogosławionemu księdzu Zygmuntowi Pisarskiemu została wyłączona