Aktualności

Wystawa „Bitwa Warszawska. Stulecia zwycięstwa”

Wystawa „Bitwa Warszawska. Stulecia zwycięstwa” przypomina najważniejsze fakty i postacie związane z historią wojny polsko-bolszewickiej. Merytoryczne teksty przygotowali specjaliści z Muzeum Wojska Polskiego. Na wystawie pokazano zabytki ze zbiorów Muzeum oraz wyjątkowe, archiwalne zdjęcia z 1920 roku.
Prezentujemy wersję elektroniczną, wydrukowane plansze  można oglądać na wystawie w Bibliotece. Zapraszamy!
Tematy plansz:
1.Polskie formacje wojskowe w I wojnie światowej. 2.Ku niepodległości. 3.Wojna polsko-ukraińska. 4.Pierwsze walki z bolszewikami. 5.Stulecie Muzeum Wojska Polskiego. 6.Wyprawa kijowska. 7.Rosja bolszewicka a Polska. 8.Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata. 9.Bitwa Warszawska. 10.Naczelny Wódz Józef Piłsudski (1867-1935). 11.Ksiądz Ignacy Skorupka (1893-1920). 12.Ochotnicy. 13.Ochotniczki. 14.Świat wobec wojny polsko-bolszewickiej. 15.Bitwa lwowska. 16.Bitwa nad Niemnem. 17.Traktat ryski. 18.Trofea z wojny polsko-bolszewickiej. 19.Rewindykacje.        
 
Możliwość komentowania Wystawa „Bitwa Warszawska. Stulecia zwycięstwa” została wyłączona