Aktualności

Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego dedykowany rolnikom

Wydarzenie bierze udział w programie Samorządu Województwa Lubelskiego „Warto być Polakiem”, którego celem jest pielęgnowanie polskości i wartości patriotycznych przez mieszkańców województwa lubelskiego.

https://lubelskie-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mariola_szwarczyk_lubelskie_pl/Em0YY1zdEm9FrCxaQZvYvxkBD7nBUzuzxUCPn_r-TPtbfQ?e=sbnxxC

Partnerem wydarzenia jest województwo lubelskie – „Lubelskie Smakuj Życie”.

Możliwość komentowania Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego dedykowany rolnikom została wyłączona