Aktualności

Ks. Henryk Kapica „W trosce o kondycję ducha”.

W czwartkowe popołudnie 7 lipca odbyła się promocja książki ks. Henryka Kapicy  „W trosce o kondycję ducha”. Ksiądz prałat podziękował wszystkim za przybycie, szczególne podziękowania skierował w stronę prof. Eugeniusza Wilkowskiego, którego nazwał sprawcą powstania książki. W kilku zdaniach przybliżył zebranym sylwetkę profesora, z którym po raz pierwszy spotkał się podczas pełnienia posługi kapłańskiej w parafii Teratyn. Mówił „Jego historia, to historia człowieka zakochanego w Polsce, ale i otwartego na naszych sąsiadów. Jest historykiem zaangażowanym w ruch Solidarności, internowanym  i więzionym w czasach komunistycznych, jest autorem bardzo wielu publikacji, w tym o krasnostawskiej Solidarności, wydaje w Chełmie pismo „Powinność”.  Ksiądz prałat Henryk mówił też o tym , co skłoniło go do akceptacji pomysłu zebrania w jednym miejscu swoich tekstów.  Wyraził wdzięczność za pracę nad książką, za obszerny wstęp, przypisy, indeks osób. Słowa podziękowania skierował do pani Bożeny Czupryńskiej, która wykonała korektę. Profesor Eugeniusz Wilkowski powiedział, że impulsem do podjęcia pracy nad książką było stwierdzenie,  że nie wszystkie teksty księdza są do otrzymania i to był ostateczny przyczynek do tego, że postanowił nad tym się pochylić.  Zebrał i opracował teksty księdza Henryka Kapicy.  W obszernym wstępie  prof. Eugeniusz Wilkowski  napisał między innymi: „Pomysł zebrania i opracowania wszystkich tekstów ks. prałata Henryka Kapicy zamieszczonych na łamach kilku czasopism i wydania ich w jednym  tomie źródłowym zrodził się jesienią 2021 r.…. Spuścizna piśmiennicza ks. Henryka Kapicy dotyczy głownie dwóch społeczności lokalnych, dwóch małych ojczyzn: Rejowca Fabrycznego i Krasnegostawu… Na potrzeby niniejszego tomu źródłowego przyjęty został porządek chronologiczny. Zamieszczamy najpierw teksty księdza z „Pokoju i Mocy”, następnie z „Bożych  Sieci” i z innych pism „Głosu Pawłowa”,  „Nestora” „Powinność”…. Przyjęta formuła przygotowania tomu źródłowego wymagała wprowadzenia przypisów. Stały się one integralną częścią tego zbioru. Nie można też było zrezygnować  z indeksu osób…  Czytelnikom  przekazujemy publikację obszerną, odtąd będącą jednym z poważniejszych źródeł do dziejów społeczności Rejowca Fabrycznego i Krasnegostawu. Przy powstających pracach, o tych małych ojczyznach, pozostanie w charakterze źródła pierwotnego, którego nie będzie można pominąć. Ks. H. Kapicy należy pogratulować pracowitości i konsekwencji, otwartości umysłu i siły intelektu, troski o duchową kondycję człowieka”.

 Gratulacje i kwiaty księdzu Henrykowi przekazali: w imieniu Pani poseł Teresy Hałas wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mirosław Księżuk, starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk, w imieniu burmistrza  Krasnegostawu Radosław Dąbrowski, w imieniu pani wójt gminy Krasnystaw sekretarz Krzysztof Gałan, przedstawiciele społeczności Rejowca Fabrycznego i Krasnegostawu. Obecni na spotkaniu mogli nabyć książkę i otrzymać pamiątkowy autograf od księdza prałata Henryka. Zapraszamy do lektury.

Możliwość komentowania Ks. Henryk Kapica „W trosce o kondycję ducha”. została wyłączona