Aktualności

Koncert zespołu Pieśni i Tańca “Zamojszczyzna”.

Dnia 28 sierpnia 2022 r. w Łopienniku  podczas dożynek powiatu krasnostawskiego odbędzie się koncert zespołu Pieśni i Tańca “Zamojszczyzna”. Celem koncertu jest zaprezentowanie  wartości, ideałów i umiłowania Ojczyzny za pomocą muzycznych środków artystycznego wyrazu, pielęgnowanie polskości oraz ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydarzenie bierze udział w programie „Warto być Polakiem”, którego celem jest pielęgnowanie polskości i wartości patriotycznych przez mieszkańców województwa lubelskiego.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Możliwość komentowania Koncert zespołu Pieśni i Tańca “Zamojszczyzna”. została wyłączona