Struktura

Dyrektor : Elżbieta Patyk
tel./fax :   82 576-19-28

Dział Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Gromadzenia
i opracowania
zbiorów
Iwona Gruszczyńska Starszy kustosz (82) 576-25-09
Wypożyczalnia

Jadwiga Pędzisz

Kustosz

(82) 576-25-09
Czytelnia Dorota Korkosz Starszy kustosz (82) 576-25-09
Instrukcyjno-
Metodyczny
Joanna Radziszewska Starszy Kustosz – instruktor (82) 576-25-09
Administracja
i Obsługa
Magdalena Sobstyl
Barbara Pieczykolan
Główna księgowa

Pracownik gospodarczy

(82) 576-19-28

Pracownicy :
–       są doświadczeni, zaangażowani w pracę, komunikatywni,
–       wykwalifikowani, wszyscy pracownicy merytoryczni posiadają wykształcenie wyższe bibliotekoznawcze,
–       podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności (studia podyplomowe, kursy, samokształcenie),
–       są kompetentni i życzliwi,
–       nastawieni na zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych użytkowników,
–       otwarci na wprowadzanie zmian, na propozycje oraz oczekiwania czytelników,
–       dążący do tego, aby wszyscy czytelnicy byli usatysfakcjonowani udzieloną informacją i formą obsługi,
–       udostępniają materiały biblioteczne,
–       informują o zbiorach, uczą, jak korzystać z bibliotecznych katalogów i kartotek,
–       pomagają w doborze literatury, popularyzują zgromadzone w Bibliotece wydawnictw,
–       oferują telefoniczną informację o zbiorach,
–       rezerwują książki oraz przyjmują zamówienia.