Struktura

Dyrektor : Elżbieta Patyk
tel./fax :   82 576-19-28

Dział Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Gromadzenia
i opracowania
zbiorów
Iwona Gruszczyńska Starszy kustosz (82) 576-25-09
Wypożyczalnia

Jadwiga Pędzisz

Kustosz

(82) 576-25-09
Czytelnia Dorota Korkosz Starszy kustosz (82) 576-25-09
Instrukcyjno-
Metodyczny
Joanna Radziszewska Starszy Kustosz – instruktor (82) 576-25-09
Administracja
i Obsługa
Magdalena Sobstyl
Barbara Pieczykolan
Główna księgowa

Pracownik gospodarczy

(82) 576-19-28

Pracownicy :
-       są doświadczeni, zaangażowani w pracę, komunikatywni,
-       wykwalifikowani, wszyscy pracownicy merytoryczni posiadają wykształcenie wyższe bibliotekoznawcze,
-       podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności (studia podyplomowe, kursy, samokształcenie),
-       są kompetentni i życzliwi,
-       nastawieni na zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych użytkowników,
-       otwarci na wprowadzanie zmian, na propozycje oraz oczekiwania czytelników,
-       dążący do tego, aby wszyscy czytelnicy byli usatysfakcjonowani udzieloną informacją i formą obsługi,
-       udostępniają materiały biblioteczne,
-       informują o zbiorach, uczą, jak korzystać z bibliotecznych katalogów i kartotek,
-       pomagają w doborze literatury, popularyzują zgromadzone w Bibliotece wydawnictw,
-       oferują telefoniczną informację o zbiorach,
-       rezerwują książki oraz przyjmują zamówienia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.