Punkt Informacji Europejskiej

Stanowi podstawowe ogniwo w systemie szeroko pojętej, aktualnej informacji o Unii Europejskiej oraz krajach członkowskich.

Usługi Punktu Informacji Europejskiej :
-       Udostępnianie wydawnictw zwartych i czasopism o tematyce europejskiej
-       Pomoc w wyborze i dotarciu do potrzebnych publikacji i opracowań
(wykorzystywanie bibliografii, kartotek, wycinków prasowych)
-       Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnych zdarzeń

Informacja przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców:
-       uczniów,
-       studentów,
-       drobnych i średnich przedsiębiorców,
-       przedstawicieli administracji samorządowej każdego szczebla,
-       innych osób pragnących poszerzyć swą wiedzę w tym zakresie.

Punkt działa w oparciu o bogate zasoby informacyjne, zarówno zgromadzone samodzielnie, jak i dostępne w internetowych bazach danych.

Materiały informacyjne :
-       książki, broszury (np. seria wydawana przez Centrum Informacji Europejskiej, poświęcona poszczególnym zagadnieniom społecznym i gospodarczym w krajach unijnych),
-       czasopisma (np. „Monitor Integracji Europejskiej”),
-       automatyczne bazy danych, są to przede wszystkim strony internetowe, opracowane przez poszczególne instytucje, urzędy i organizacje, których celem jest m.in. działalność informacyjna o Unii Europejskiej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.