Regionalia

Bazą dla informacji regionalnej jest cała Biblioteka, jej zbiory, katalogi, kartoteki, a także bibliotekarze, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wspomagają czytelników w korzystaniu z materiałów zgromadzonych w bibliotece.

Zbiory regionalne mają charakter uniwersalny, tj. obejmują wszystkie dziedziny wiedzy związane tematycznie z regionem krasnostawskim, dokumentują przeszłość oraz dzień dzisiejszy Krasnegostawu i powiatu krasnostawskiego.

Stan zbiorów regionalnych : 905 książek.

Na dział regionalny składają się:

- książki
- czasopisma lokalne
- teczki tematyczne zawierające ksero artykułów
- wycinki artykułów z prasy
- foldery, broszury, katalogi
- pocztówki, zdjęcia
- dokumenty życia społecznego
- materiały niepublikowane
- baza Bibliografia regionalna w formacie MARC-21

Baza „Bibliografia regionalna” rejestruje dzieła niesamoistne wydawniczo, jak artykuły z czasopism regionalnych i lokalnych oraz periodyków ogólnopolskich, fragmenty dzieł, recenzje, polemiki dotyczące powiatu krasnostawskiego.

Uwzględnione są opisy bibliograficzne książek i wydawnictw ciągłych. Bibliografia regionalna jako źródło wiedzy o regionie przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców. Jest cennym źródłem wiadomości o regionie, zarówno w ujęciu współczesnym jak i historycznym.

Baza liczy 3549 rekordów (31.12.2017). Dostępna jest na stronie www.pbpkrasnystaw.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.