Regionalia

Bazą dla informacji regionalnej jest cała Biblioteka, jej zbiory, katalogi, kartoteki, a także bibliotekarze, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wspomagają czytelników w korzystaniu z materiałów zgromadzonych w bibliotece.

Zbiory regionalne mają charakter uniwersalny, tj. obejmują wszystkie dziedziny wiedzy związane tematycznie z regionem krasnostawskim, dokumentują przeszłość oraz dzień dzisiejszy Krasnegostawu i powiatu krasnostawskiego.

Stan zbiorów regionalnych : 1274 książki.

Na dział regionalny składają się:

– książki
– czasopisma lokalne
– teczki tematyczne zawierające ksero artykułów
– wycinki artykułów z prasy
– foldery, broszury, katalogi
– pocztówki, zdjęcia
– dokumenty życia społecznego
– materiały niepublikowane
– baza Bibliografia regionalna w formacie MARC-21

Baza „Bibliografia regionalna” rejestruje dzieła niesamoistne wydawniczo, jak artykuły z czasopism regionalnych i lokalnych oraz periodyków ogólnopolskich, fragmenty dzieł, recenzje, polemiki dotyczące powiatu krasnostawskiego.

Uwzględnione są opisy bibliograficzne książek i wydawnictw ciągłych. Bibliografia regionalna jako źródło wiedzy o regionie przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców. Jest cennym źródłem wiadomości o regionie, zarówno w ujęciu współczesnym jak i historycznym.