Czytelnia

Czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  9.00-17.00,  środa 9.00-16.00, w soboty nieczynna

Starszy kustosz : Dorota Korkosz

e-mail : wypozyczalnia@pbpkrasnystaw.pl
tel: 82 576 2509

•   Dysponuje 12 miejscami dla czytelników.
•  Mogą z niej korzystać wszyscy zainteresowani czytelnicy, także osoby nie zarejestrowane w Wypożyczalni.

Czytelnia udostępnia na miejscu :
•       Księgozbiór naukowy i popularnonaukowy z różnych dziedzin wiedzy
•       Encyklopedie uniwersalne
•       Encyklopedie i słowniki dziedzinowe
•       Słowniki językowe
•       Podręczniki akademickie
•       Publikacje dotyczące Unii Europejskiej
•       Bibliografie
•       Informatory statystyczne
•       Monografie ze wszystkich dziedzin wiedzy
•       Albumy
•       Reprinty

Czytelnia oferuje czasopisma, które wypożyczamy do domu na dwa dni.

 1. Biblioteka Publiczna
 2. Biblioteka w Szkole
 3. Charaktery
 4. Cogito
 5. Dziennik Wschodni
 6. Edukacja Wczesnoszkolna
 7. Gość Niedzielny
 8. Język Polski w Szkole Podstawowej
 9. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej
 10. Lublin. Kultura i Społeczeństwo
 11. Nestor
 12. Nowy Tydzień. Powiat Krasnostawski
 13. Poradnik Bibliotekarza
 14. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 15. Super Tydzień w Krasnymstawie
 16. Szkoła Specjalna
 17. Tygodnik Zamojski
 18. Twój Styl
 19. Victor
 20. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 21. Wychowanie w Przedszkolu
 22. Wychowawca
 23. Życie Szkoły

• Elektroniczne bazy : Bibliografia regionalna i Kartoteka zagadnieniowa.

Bibliografia regionalna” rejestruje dzieła niesamoistne wydawniczo, jak artykuły z czasopism regionalnych i lokalnych oraz periodyków ogólnopolskich, fragmenty dzieł, recenzje, polemiki dotyczące powiatu krasnostawskiego.

• Materiały repertuarowe (Andrzejki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Ojca, Dzień Matki, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Zakochanych, Dzień Ziemi, Karnawał, Noc Świętojańska, Rozpoczęcie roku szkolnego, Święto Niepodległości, 3 Maja, Wielkanoc, Wiosna, Wigilia, Zakończenie roku szkolnego)

• Teczki tematyczne (Agresja, Bezrobocie, Działalność charytatywna, Karta nauczyciela, List motywacyjny, Ludzie starzy, Samorząd terytorialny, Subkultury, Terroryzm)

• Zestawienia bibliograficzne (Edukacja ekologiczna, Edukacja europejska, Polskie Parki Narodowe, Awans zawodowy nauczyciela, Agresja, Przemoc, Dysleksja, Sekty, Uzależnienia)

• Lekcje biblioteczne dla uczniów i grup zorganizowanych pod opieką nauczyciela po uprzednim zgłoszeniu

•  Wypożyczanie międzybiblioteczne :
W przypadku braku w Bibliotece jakiejś pozycji, czytelnia sprowadza na zamówienie czytelnika potrzebne książki z innych bibliotek w kraju. Zamawiający ponosi koszt przesyłek.

Usługi informacyjne świadczone na rzecz użytkowników :

– Pomoc w poszukiwaniu piśmiennictwa na określony temat
– Uzyskiwanie wiadomości dotyczących faktów historycznych, wydarzeń literackich, politycznych
– Udzielanie indywidualnych informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych, tekstowych
– Udzielanie rzeczowej i bibliograficznej informacji o regionie
– Uzupełnianie brakujących danych bibliograficznych książek i czasopism
– Szkolenie użytkowników informacji i czytelników nt. zasad korzystania ze zbiorów bibliotecznych, umiejętności posługiwania się katalogami, bibliografiami, bazami komputerowymi.