Czytelnia

Czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  9.00-17.00,  środa 9.00-16.00, w soboty nieczynna

Starszy kustosz : Dorota Korkosz

e-mail : wypozyczalnia@pbpkrasnystaw.pl
tel: 82 576 2509

•   Dysponuje 12 miejscami dla czytelników.
•  Mogą z niej korzystać wszyscy zainteresowani czytelnicy, także osoby nie zarejestrowane w Wypożyczalni.

Czytelnia udostępnia na miejscu :
•       Księgozbiór naukowy i popularnonaukowy z różnych dziedzin wiedzy
•       Encyklopedie uniwersalne
•       Encyklopedie i słowniki dziedzinowe
•       Słowniki językowe
•       Podręczniki akademickie
•       Publikacje dotyczące Unii Europejskiej
•       Bibliografie
•       Informatory statystyczne
•       Monografie ze wszystkich dziedzin wiedzy
•       Albumy
•       Reprinty

Czytelnia oferuje swoim użytkownikom :
•       44 tytułów czasopism bieżących, tytuły zaznaczone na kolor czerwony wypożyczamy do domu na dwa dni.

 1. Aura
 2. Biblioteka Publiczna
 3. Biblioteka w Szkole
 4. Bibliotekarz
 5. Boże Sieci
 6. Charaktery
 7. Cogito
 8. Dobre Rady
 9. Dziennik Wschodni
 10. Edukacja Wczesnoszkolna
 11. Gość Niedzielny
 12. Język Polski w Gimnazjum
 13. Język Polski w Szkole Podstawowej
 14. Język Polski w Szkole Ponadgimnazjalnej
 15. Lublin. Kultura i Społeczeństwo
 16. Nasz Dziennik
 17. Nasza Gmina Gorzków
 18. Nestor
 19. Newsweek
 20. Nowe Książki
 21. Nowoczesna Biblioteka
 22. Nowy Tydzień. Powiat Krasnostawski
 23. Panorama Lubelska
 24. Panorama Żółkiewska
 25. Polityka
 26. Polityka Społeczna
 27. Polonistyka
 28. Poradnik Bibliotekarza
 29. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 30. Sieci
 31. Super Tydzień w Krasnymstawie
 32. Szkoła Specjalna
 33. Świat Nauki
 34. Tygodnik Zamojski
 35. Twój Styl
 36. Victor
 37. Wiedza i Życie
 38. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 39. Wychowanie na co Dzień
 40. Wychowanie w Przedszkolu
 41. Wychowawca
 42. Wyklęci
 43. Ziarno
 44. Życie Szkoły

• Elektroniczne bazy : Bibliografia regionalna i Kartoteka zagadnieniowa.

Bibliografia regionalna” rejestruje dzieła niesamoistne wydawniczo, jak artykuły z czasopism regionalnych i lokalnych oraz periodyków ogólnopolskich, fragmenty dzieł, recenzje, polemiki dotyczące powiatu krasnostawskiego. Aktualnie baza liczy 3549 rekordów.

„Kartoteka zagadnieniowa” rejestruje artykuły z 23 czasopism (za lata 2008-2017) oraz fragmenty z książek. Aktualnie baza liczy 21712 rekordów.

• Materiały repertuarowe (Andrzejki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Ojca, Dzień Matki, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Zakochanych, Dzień Ziemi, Karnawał, Noc Świętojańska, Rozpoczęcie roku szkolnego, Święto Niepodległości, 3 Maja, Wielkanoc, Wiosna, Wigilia, Zakończenie roku szkolnego)

• Teczki tematyczne (Agresja, Bezrobocie, Działalność charytatywna, Karta nauczyciela, List motywacyjny, Ludzie starzy, Samorząd terytorialny, Subkultury, Terroryzm)

• Zestawienia bibliograficzne (Edukacja ekologiczna, Edukacja europejska, Polskie Parki Narodowe, Awans zawodowy nauczyciela, Agresja, Przemoc, Dysleksja, Sekty, Uzależnienia)

• Lekcje biblioteczne dla uczniów i grup zorganizowanych pod opieką nauczyciela po uprzednim zgłoszeniu

•  Wypożyczanie międzybiblioteczne :
W przypadku braku w Bibliotece jakiejś pozycji, czytelnia sprowadza na zamówienie czytelnika potrzebne książki z innych bibliotek w kraju. Zamawiający ponosi koszt przesyłek.

Usługi informacyjne świadczone na rzecz użytkowników :

- Pomoc w poszukiwaniu piśmiennictwa na określony temat
- Uzyskiwanie wiadomości dotyczących faktów historycznych, wydarzeń literackich, politycznych
- Udzielanie indywidualnych informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych, tekstowych
- Udzielanie rzeczowej i bibliograficznej informacji o regionie
- Uzupełnianie brakujących danych bibliograficznych książek i czasopism
- Szkolenie użytkowników informacji i czytelników nt. zasad korzystania ze zbiorów bibliotecznych, umiejętności posługiwania się katalogami, bibliografiami, bazami komputerowymi.

Możliwość komentowania jest wyłączona.