Czytelnia

Czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  9.00-17.00,  środa 9.00-16.00, w soboty nieczynna

Starszy kustosz : Dorota Korkosz

e-mail : wypozyczalnia@pbpkrasnystaw.pl
tel: 82 576 2509

•   Dysponuje 12 miejscami dla czytelników.
•  Mogą z niej korzystać wszyscy zainteresowani czytelnicy, także osoby nie zarejestrowane w Wypożyczalni.

Czytelnia udostępnia na miejscu :
•       Księgozbiór naukowy i popularnonaukowy z różnych dziedzin wiedzy
•       Encyklopedie uniwersalne
•       Encyklopedie i słowniki dziedzinowe
•       Słowniki językowe
•       Podręczniki akademickie
•       Publikacje dotyczące Unii Europejskiej
•       Bibliografie
•       Informatory statystyczne
•       Monografie ze wszystkich dziedzin wiedzy
•       Albumy
•       Reprinty

Czytelnia oferuje swoim użytkownikom :
•       38 tytułów czasopism bieżących, które wypożyczamy do domu na dwa dni.

 1. Aura
 2. Biblioteka Publiczna
 3. Biblioteka w Szkole
 4. Bibliotekarz
 5. Charaktery
 6. Cogito
 7. Dobre Rady
 8. Dziennik Wschodni
 9. Edukacja Wczesnoszkolna
 10. Gość Niedzielny
 11. Język Polski w Szkole Podstawowej
 12. Język Polski w Szkole Ponadgimnazjalnej
 13. Lublin. Kultura i Społeczeństwo
 14. Nasz Dziennik
 15. Nestor
 16. Newsweek
 17. Nowe Książki
 18. Nowoczesna Biblioteka 3.0
 19. Nowy Tydzień. Powiat Krasnostawski
 20. Panorama Żółkiewska
 21. Polityka Społeczna
 22. Polonistyka
 23. Poradnik Bibliotekarza
 24. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 25. Sieci
 26. Super Tydzień w Krasnymstawie
 27. Szkoła Specjalna
 28. Świat Nauki
 29. Tygodnik Zamojski
 30. Twój Styl
 31. Victor
 32. Wiedza i Życie
 33. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 34. Wychowanie w Przedszkolu
 35. Wychowawca
 36. Wyklęci
 37. Ziarno
 38. Życie Szkoły

 

• Elektroniczne bazy : Bibliografia regionalna i Kartoteka zagadnieniowa.

Bibliografia regionalna” rejestruje dzieła niesamoistne wydawniczo, jak artykuły z czasopism regionalnych i lokalnych oraz periodyków ogólnopolskich, fragmenty dzieł, recenzje, polemiki dotyczące powiatu krasnostawskiego. Aktualnie baza liczy 4061 rekordów.

„Kartoteka zagadnieniowa” rejestruje artykuły z 23 czasopism (za lata 2008-2019) oraz fragmenty z książek. Aktualnie baza liczy 25976 rekordów.

• Materiały repertuarowe (Andrzejki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Ojca, Dzień Matki, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Zakochanych, Dzień Ziemi, Karnawał, Noc Świętojańska, Rozpoczęcie roku szkolnego, Święto Niepodległości, 3 Maja, Wielkanoc, Wiosna, Wigilia, Zakończenie roku szkolnego)

• Teczki tematyczne (Agresja, Bezrobocie, Działalność charytatywna, Karta nauczyciela, List motywacyjny, Ludzie starzy, Samorząd terytorialny, Subkultury, Terroryzm)

• Zestawienia bibliograficzne (Edukacja ekologiczna, Edukacja europejska, Polskie Parki Narodowe, Awans zawodowy nauczyciela, Agresja, Przemoc, Dysleksja, Sekty, Uzależnienia)

• Lekcje biblioteczne dla uczniów i grup zorganizowanych pod opieką nauczyciela po uprzednim zgłoszeniu

•  Wypożyczanie międzybiblioteczne :
W przypadku braku w Bibliotece jakiejś pozycji, czytelnia sprowadza na zamówienie czytelnika potrzebne książki z innych bibliotek w kraju. Zamawiający ponosi koszt przesyłek.

Usługi informacyjne świadczone na rzecz użytkowników :

– Pomoc w poszukiwaniu piśmiennictwa na określony temat
– Uzyskiwanie wiadomości dotyczących faktów historycznych, wydarzeń literackich, politycznych
– Udzielanie indywidualnych informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych, tekstowych
– Udzielanie rzeczowej i bibliograficznej informacji o regionie
– Uzupełnianie brakujących danych bibliograficznych książek i czasopism
– Szkolenie użytkowników informacji i czytelników nt. zasad korzystania ze zbiorów bibliotecznych, umiejętności posługiwania się katalogami, bibliografiami, bazami komputerowymi.