Czytelnia

Czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  9.00-17.00,  środa 9.00-16.00, w soboty nieczynna

Starszy kustosz : Dorota Korkosz

e-mail : wypozyczalnia@pbpkrasnystaw.pl
tel: 82 576 2509

•   Dysponuje 12 miejscami dla czytelników.
•  Mogą z niej korzystać wszyscy zainteresowani czytelnicy, także osoby nie zarejestrowane w Wypożyczalni.

Czytelnia udostępnia na miejscu :
•       Księgozbiór naukowy i popularnonaukowy z różnych dziedzin wiedzy
•       Encyklopedie uniwersalne
•       Encyklopedie i słowniki dziedzinowe
•       Słowniki językowe
•       Podręczniki akademickie
•       Publikacje dotyczące Unii Europejskiej
•       Bibliografie
•       Informatory statystyczne
•       Monografie ze wszystkich dziedzin wiedzy
•       Albumy
•       Reprinty

Czytelnia oferuje swoim użytkownikom :
•       39 tytułów czasopism bieżących, tytuły zaznaczone na kolor czerwony wypożyczamy do domu na dwa dni.

 1. Aura
 2. Biblioteka w Szkole
 3. Bibliotekarz
 4. Boże Sieci
 5. Charaktery
 6. Cogito
 7. Dobre Rady
 8. Dziennik Wschodni
 9. Gazeta Wyborcza
 10. Gość Niedzielny
 11. Język Polski IV-VI
 12. Język Polski w Gimnazjum
 13. Język Polski w Liceum
 14. Nauczanie Początkowe
 15. Nestor
 16. Newsweek
 17. Nowa Szkoła
 18. Nowe Książki
 19. Nowy Tydzień. Powiat Krasnostawski
 20. Polityka
 21. Polityka Społeczna
 22. Polonistyka
 23. Poradnik Bibliotekarza
 24. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 25. Super Tydzień w Krasnymstawie
 26. Szkoła Specjalna
 27. Świat Nauki
 28. Tygodnik Zamojski
 29. Twój Styl
 30. Victor –Gimnazjalista
 31. Voyage
 32. Wiedza i Życie
 33. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 34. Wychowanie na co Dzień
 35. Wychowanie w Przedszkolu
 36. Wychowawca
 37. Ziarno
 38. Ziemia Lubelska
 39. Życie Szkoły

• Elektroniczne bazy : Bibliografia regionalna i Kartoteka zagadnieniowa.

Bibliografia regionalna” rejestruje dzieła niesamoistne wydawniczo, jak artykuły z czasopism regionalnych i lokalnych oraz periodyków ogólnopolskich, fragmenty dzieł, recenzje, polemiki dotyczące powiatu krasnostawskiego. Aktualnie baza liczy 2741 rekordy.

„Kartoteka zagadnieniowa” rejestruje artykuły z 23 czasopism (za lata 2008-2015) oraz fragmenty z książek. Aktualnie baza liczy 19051 rekordów.

• Materiały repertuarowe (Andrzejki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Ojca, Dzień Matki, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Zakochanych, Dzień Ziemi, Karnawał, Noc Świętojańska, Rozpoczęcie roku szkolnego, Święto Niepodległości, 3 Maja, Wielkanoc, Wiosna, Wigilia, Zakończenie roku szkolnego)
• Teczki tematyczne (Agresja, Bezrobocie, Działalność charytatywna, Karta nauczyciela, List motywacyjny, Ludzie starzy, Samorząd terytorialny, Subkultury, Terroryzm)

• Zestawienia bibliograficzne (Edukacja ekologiczna, Edukacja europejska, Polskie Parki Narodowe, Awans zawodowy nauczyciela, Agresja, Przemoc, Dysleksja, Sekty, Uzależnienia)

• Lekcje biblioteczne dla uczniów i grup zorganizowanych pod opieką nauczyciela po uprzednim zgłoszeniu

•  Wypożyczanie międzybiblioteczne :
W przypadku braku w Bibliotece jakiejś pozycji, czytelnia sprowadza na zamówienie czytelnika potrzebne książki z innych bibliotek w kraju. Zamawiający ponosi koszt przesyłek.

Usługi informacyjne świadczone na rzecz użytkowników :

- Pomoc w poszukiwaniu piśmiennictwa na określony temat
- Uzyskiwanie wiadomości dotyczących faktów historycznych, wydarzeń literackich, politycznych
- Udzielanie indywidualnych informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych, tekstowych
- Udzielanie rzeczowej i bibliograficznej informacji o regionie
- Uzupełnianie brakujących danych bibliograficznych książek i czasopism
- Szkolenie użytkowników informacji i czytelników nt. zasad korzystania ze zbiorów bibliotecznych, umiejętności posługiwania się katalogami, bibliografiami, bazami komputerowymi.

Możliwość komentowania jest wyłączona.