Struktura zbiorów

Biblioteka gromadzi książki służące rozwojowi czytelnictwa, zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych.

Biblioteka udostępnia książki ze wszystkich dziedzin wiedzy :
•    Nauk humanistycznych
•    Nauk społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych
• Pedagogiki (ogólnej, społecznej, specjalnej, metodyki wychowania, dydaktyki ogólnej i szczegółowej)
•    Organizacji i zarządzanie placówkami oraz instytucjami oświatowymi
•    Metodyk nauczania
•    Psychologii i socjologii
•   Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, czytelnictwa oraz metodyki pracy z czytelnikiem

Zbiory :
1.    Księgozbiór (stan na 31.03.2020) liczy 29334 woluminów, w tym :
•    Literatura naukowa i popularnonaukowa – 54 % zbiorów,
•   Literatura piękna polska i obca, literatura dla dzieci i młodzieży, literatura w języku angielskim, francuskim, rosyjskim – 41 % zbiorów,

• Regionalia – 5 %

2.  Audiobooki: 50

3. Czasopisma bieżące – 38 tytułów

Gromadząc zbiory Biblioteka uwzględnia :
•    Staranny dobór w kompletowaniu kolekcji
•    Preferencje czytelników
•    Konieczność spełniania powinności edukacyjnych i informacyjnych

BAZY DANYCH – dostępne przez Internet na stronie www.pbpkrasnystaw.pl

–     KATALOG SOWA (33667 rekordów)

–     REGION (4061 rekordów)

–     KARTOTEKA ZAGADNIENIOWA (25976 rekordów)