Struktura zbiorów

Biblioteka gromadzi książki służące rozwojowi czytelnictwa, zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych.

Biblioteka udostępnia książki ze wszystkich dziedzin wiedzy :
•    Nauk humanistycznych
•    Nauk społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych
•   Pedagogiki (ogólnej, społecznej, specjalnej, metodyki wychowania, dydaktyki ogólnej i szczegółowej)
•    Organizacji i zarządzanie placówkami oraz instytucjami oświatowymi
•    Metodyk nauczania
•    Psychologii i socjologii
•  Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, czytelnictwa oraz metodyki pracy z czytelnikiem

Zbiory :
1.    Księgozbiór (stan na 31.12.2015) liczy 30 078 woluminów, w tym :
•    Literatura naukowa i popularnonaukowa – 70 % zbiorów,
•   Literatura piękna polska i obca, literatura dla dzieci i młodzieży, literatura w języku angielskim, francuskim, rosyjskim – 30 % zbiorów.
2.    Czasopisma bieżące – 39 tytułów

Gromadząc zbiory Biblioteka uwzględnia :
•    Staranny dobór w kompletowaniu kolekcji
•    Preferencje czytelników
•    Konieczność spełniania powinności edukacyjnych i informacyjnych

BAZY DANYCH – dostępne przez Internet na stronie www.pbpkrasnystaw.pl

-     KATALOG SOWA (29116 rekordów)

-     REGION (2741 rekordów)

-     KARTOTEKA ZAGADNIENIOWA (19051 rekordów)

Możliwość komentowania jest wyłączona.