Regulamin czytelni

IV. Korzystanie z Czytelni Biblioteki.

§ 12

 1. Czytelnia jest czynna w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godzinach 9oo – 17oo, w środę w godzinach 900-1600.
 2. W dni ustawowo wolne od pracy Czytelnia jest nieczynna.

§ 13

 1. Prawo do korzystania z Czytelni mają wszyscy mieszkańcy powiatu krasnostawskiego.
 2. Prawo do korzystania z Czytelni czytelnik uzyskuje po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin, gdzie  podaje swój zawód.
 3. Wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie czytelnika do przestrzegania regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki.

§ 14

Czytelników korzystających z Czytelni obowiązuje :

 1. Pozostawienie okryć wierzchnich, teczek i toreb,
 2. Zgłoszenie się do bibliotekarza oraz wpisanie się do zeszytu odwiedzin,
 3. Zgłoszenie bibliotekarzowi wnoszonych do Czytelni, w celu korzystania, materiałów bibliotecznych,
 4. Troskliwe obchodzenie się z udostępnionymi materiałami bibliotecznymi oraz zgłaszanie bibliotekarzowi zauważonych braków i uszkodzeń,
 5. Zachowanie ciszy w Czytelni,
 6. Zakaz prowadzenia rozmów i pracy zespołowej,
 7. Zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków w Czytelni,
 8. Zakaz wynoszenia udostępnionych materiałów bibliotecznych poza Czytelnię,
 9. Stosowanie się do wskazówek bibliotekarza.
 10. Czytelnia realizuje zamówienia czytelników na bieżąco w godzinach pracy Czytelni, do 10 min. przed zamknięciem.

§ 15

Czytelnik może samodzielnie korzystać z :

 1. Księgozbioru podręcznego Czytelni.
 2. Z bieżących czasopism.

§ 16

 1. Czytelnik może wypożyczyć do domu czasopisma zaznaczone w wykazie czasopism jako „do wypożyczenia”.
 2. Zaznaczone czasopisma wypożycza się na dwa dni.

Możliwość komentowania jest wyłączona.